Описание

Мултикомпонентната инжекционна смола MC Injekt GL-95 TX е ниско вискозен продукт, тип полимерно модифицирана хидроструктурна смола на основата на акрил с кратко контролируемо време за реакция. Сред основните качества са силно гъвкава по време на експлоатация и набъбваща при излагане на вода. Непропускливост и устойчивост на цикли на замръзване-размразяване. Отлично залепване към сухи и влажни основи. Пригодена е за направата на дилатационни фуги.

Приложение: 

Уплътняване на инжектиране на фуги, пукнатини и кухини в зидария и бетон при постоянен воден контакт.

Уплътняване и залепване на HDPE мембранни облицовъчни системи при постоянен воден контакт.

Последващо външно уплътняване на свързани със земята конструктивни части чрез инжектиране на завеса.

Последващо запечатване чрез хоризонтална преграда или вертикална преграда срещу надигаща се влага в зидарията.

Основни данни за ползване на продукта:

MC-Injekt GL-95 TX е многокомпонентна инжекционна система, състояща се от компонент A и компонент B, които се смесват с подкомпоненти. Компонент A се смесва от подкомпоненти A1, A2 и A3. Подкомпонентите A2 и A3 се добавят към компонент A1 и се смесват с помощта на дървена гребло. Компонент В се разтваря във вода. Концентрацията на разтвора определя времето за реакция. Времето за реакция също зависи от температурата.

Заради спецификите при смесване на компонентите и заради опциите, които възможно бихте извлекли от продукта, задължителна е консултацията с даденото от производителя като официални данни.

0/5 (0 Reviews)
Производител

Производител

MC-Bauchemie

MC-Bauchemie е сред компаниите водещи производители на строителни химически продукти и технологии в цял свят. С над половин век история, компанията се ползва с изключителен авторитет в производството на продукти за изграждане и защита на инфраструктура, сгради, промишленост. Продуктите комбинират опита на минералози, бетонови технолози и специалисти по материали от собствени лаборатории със знанията на строителни инженери и експерти, назначени на обекти по целия свят.
лого
Scroll To Top
Close
Close
mc injekt gl  tx
MC-Injekt GL-95 TX
Call Now Button