Други хидроизолационни решения за тераси

Други решения за хидроизолация на тераси, балкони и открити покриви

С богатия опит в областта на хидроизолационните решения, ние сме ангажирани в предоставянето на услуги за тераси, балкони, открити покриви. Тези услуги се предоставят от нашите висококвалифицирани професионалисти, използващи най-новите технологични постижения според индустриалните норми. Освен най-често използваните течни хидроизолационни решения за тераси предлагаме решения, които може да са добра алтернатива и да са приложими за вашия проект. 

Други хидроизолационни решения за тераси, Хидростоп

1) Решения с PVC или TPO мембрани за тераса – при положение, че това изпълнение е удобно за даден вид тераса, може да се приложи. Търси си обаче оптимално изчисление на трафика, качествата на продукта, гаранцията, че това ще е дълготрайно решение за обекта.

2) Хидроизолация с инжектиране – при положение, че се наложи отстраняване на пукнатини и да се спре теч при отделна част на терасата, може да се използват хидрофобни или хидрофилни продукти за инжектиране, които спомагат за спиране на теч и за премахване на надвисналата опасност за конструкцията.

3) Решение с хидроизолационни продукти на силиконова основа – за да бъдат предпазени вертикалните повърхности на терасата или открития покрив от дъждовна вода, може да използваме хидроизолационни системи на основата на силикон. Кристалните хидроизолационни химикали на силиконова основа създават бариера и предотвратяват проникването. Такива химикали обаче не са добри за застояваща вода, тъй като кристалите от силикон се разрушават, ако продължи натиска от водното налягане. Затова трябва самата тераса да има много добра система за оттичане.

Нашият екип в HydroStop може да ви предложи  най-добрите решение за хидроизолация на тераси и балкони, като освен изпълнението предлагаме оглед, оценка и анализ на ситуацията, за да се избере най-подходящото изпълнение и продукт.

Scroll To Top
Close
Close
Call Now Button