Хидроизолация на тунели - Хидростоп

Хидроизолация на тунели - Хидростоп

тунел 2, Хидростоп

тунел 1, Хидростоп

тунел 3, Хидростоп

Изпратете запитване за услуга

Хидроизолация на тунели

Тунелите са съоръжения, в които се влагат най-много усилия и средства при изграждане на пътищата и магистралите, което прави тяхната експлоатация, безопасност и поддръжка ключово за проекта.  Изправени пред многото предизвикателства, свързани с изграждането и експлоатацията на пътни и железопътни тунели, на изпълнителите често се налага да избират сложни системи между традиционни методи и иновации в хидроизолацията на обекта.

Качествената хидроизолация на тунели означава, че независимо от местоположението на съоръженията, експлоатационно натоварване, климатичните особености на географското положение, валежите, подпочвените води, преминаващият трафик, те ще бъдат устойчиви и безопасни за максимален период от време.

Както при много други големи съоръжения свързани с преодоляване на природни предизвикателства за строителството им, така и при тунелите, един от най-силно изразените рискове за дългосрочната цялост на конструкцията е проникването на вода. Защитата на окончателната бетонна облицовка на тунела, независимо дали е пътен или железопътен, означава да се гарантира трайността му във времето, както по отношение на структурата, така и по отношение на неговата експлоатация.

Особености при хидроизолацията на тунели

Изграждането на тунел включва няколко съображения: първото свързано с прогнозата относно локализацията на водните потоци, докато второто е с прогнозата за отводнителните процеси; с възможните последици, които изкопните и строителните работи причиняват върху повърхностната на структурата.

Различни форми на хидроизолационни техники отдавна се използват за защита на тунелите, но системата за хидроизолация, материалите и изпълнението трябва да бъдат на най-високо ниво, защото ако се  наложи да се предприемат коригиращи работи или поддръжка по хидроизолацията, потенциалните трудности биха били много големи в зависимост от вида на конструкцията. Затова основната хидроизолация на тунела и запазването на нейната цялост е от изключително значение за безпроблемното ползване на съоръжението в един много дълъг времеви период.

За да се направи проект за хидроизолация на тунела е необходимо да се познават редица фактори, които са приоритет инженерите. Те трябва да проучат циркулация на водата в скалните маси и в подземните водни кръгове, да определят пропускливостта на средата и основната посока на водния поток.

В последствие идват решенията разработени от света на производството за противодействие на ефектите поради една от основните причини за влошаване на конструкциите, водата и влажността;

Решенията за хидроизолиране на тунели са много и включват ПВЦ, Воалитни и Течни системи, както и материали за инжектиране и укрепване. Ние от ХидроСтоп познаваме всички съвременни методи и сме готови да бъдем изпълнител на хидроизолацията на вашия обект.


Изпратете запитване за услуга


Хидро стоп

За Нас

Хидроизолации. Консултации, проектиране и монтаж.
089 5540 002

https://www.hydrostop.bg

office@hydrostop.bg

Намерете ни

Работим на локации в цяла България
Свържете се с нас

Контакти


Call Now Button