Хидроизолация на резервоари - Хидростоп

Хидроизолация на резервоари - Хидростоп

ponds 1, Хидростоп

ezero, Хидростоп

chem rezervoar, Хидростоп

резервоар 3, Хидростоп

резервоар 2, Хидростоп

резервоар 1, Хидростоп
Изпратете запитване за услуга

Хидроизолация на резервоари, пречиствателни станции, басейни

Резервоарите, пречиствателните станции, басейните имат много ясно предназначение, но и една много важна особеност. Те складират или са пълни с големи количества вода за пиене, напояване, за производство, за къпане, дори и за отпадни води.

Затова при изпълнението на хидроизолацията, всички използвани хидрофобни продукти са преминали през строги тестове за сертифициране. Редом с това, там където има много вода, следва конструкцията да е защитената от хидростатичното налягане, което също предполага много високо качество на хидроизолационните материали.

За да същестуват като ефективни и дълготрайни конструкции, трябва да се има предвид, всички функционални части на обекта (резервоар, басейн, пречиствателна станция, помпена станция) да бъдат качествено и професионално хидроизолирани.


Схема на изпълнение

Анализира се вида конструкция според предназначение, местоположение и възможните проблематики, които може да възникнат в краткосрочен и дългосрочен план. На тази база се избират най-подходящите хидроизолационни продукти.

Подготвят се основите и повърхностите за хидроизолация. Започва се изграждането на хидроизолационната система отвътре на резервоара, басейна пречиствателната станция и се следва систематичен подход до завършване на изпълнението.

Ползите при хидроизолация на резервоари, басейни, пречиствателни станции

  • Цялостна хидроизолация на съоръжението;
  • Дълготрайност, издръжливост, сигурност;
  • Запазване на качествата на водата споредд предназначението на обекта;
  • Еластичност с цел да се устоява успешно на разширения или контракции на материята изграждаща дъното, стените и тавана на резервоара басейна, станцията.
  • Хидроизолация компенсира несъвършенствата дори и на най-надеждно

Как се избира хидроизолация на резервоари, басейни, пречиствателни станции?

За разлика от други видове хидроизолация, която може да се направи по избор на собственика с цел по-добра защита на дадено пространство, при този вид съоръжения нещата са по-различни. Там изолацията трябва да е проектирана преди самото изпълнение, така че да се издържи на напора на влагата и водата отвън, но и да се запазят качествата на водата, особено ако е предназначена за пиене или за къпане.

Какво трябва да знам за хидроизолацията от този тип?

Същественото за успешна хидроизолация е стените и подът на обектите да се проектират и изпълнят правилно, така че да са статично ефективни, за да издържат на хидростатичното водно налягане.

Трудно ли се прави хидроизолация на резервоар, басейн, пречиствателна или помпена станция?

Там където ще се съхранява вода има много строги изисквания. Затова при този вид изпълнения производителите на продукти за хидроизолация спазват много повече правила отколкото при други обекти; правила важащите и за изпълнението на даден обект. Конкретно предизвикателството е  самото изпълнение, така че да се спазва съотношението конструкция-изолация,  както и подбора на хидроизолационните продукти.


Изпратете запитване за услуга


Хидро стоп

За Нас

Хидроизолации. Консултации, проектиране и монтаж.
089 5540 002

https://www.hydrostop.bg

office@hydrostop.bg

Намерете ни

Работим на локации в цяла България
Свържете се с нас

Контакти


Call Now Button