Видове хидроизолация на мостове

Видове хидроизолация на мостове – решения и приложение

Мостовете са инженерни чудеса не само заради разстоянията, които обхващат, или товара, който носят, но и заради суровите условия на околната среда, с които трябва да се борят. Тежки натоварвания, температурни колебания, пътни соли и непреднамерени разливи на нефт и газ са само някои от факторите, които могат да накарат дори новите мостове да покажат ускорено влошаване.

Модерен микс от мембрани, покрития, уплътнители и водопрегради се използва, за да помогне на тези структури безопасно да пренасят трафика възможно най-дълго.

Видове хидроизолация на мостове, Хидростоп

За всички части на моста – от основите и колоните до повърхността на пътната настилка – се използват специални продукти, за да предотвратят проникването на вода.

В този смисъл, при изграждането на мостове и при определянето на тяхната хидроизолация се търсят конкретни решения според местоположението на моста, типа конструкция и използваните материали.

За да се увеличи издръжливостта на стоманобетонните мостове, всички бетонни подвижни и строителни фуги, както и мостовите настилки трябва да бъдат хидроизолирани, за да се предотврати сериозно увреждане на бетона или на вградената стоманена армировка. Поради динамичното натоварване, мостовите настилки трябва да бъдат защитени с еластични системи за преодоляване на пукнатини, за да поемат всяко движение и да поддържат защитата. 

Различни мостове – различна хидроизолация

Мостовете могат да бъдат категоризирани по няколко различни начина. Общите категории включват вида на използваните структурни елементи, по това, което носят, дали са неподвижни или подвижни, и по използваните материали. В зависимост от факторите определящи вида мост, се избира и подходящата хидроизолация.

Материалите за хидроизолация на мостове е задължителност да имат комплексни свойства като водонепропускливост, гъвкавост, способност за преодоляване на пукнатини, якост на свързване, дишане, устойчивост на UV радиация, микробни атаки, растеж на гъбички, механични натоварвания, изолационни характеристики и преди всичко ефективност на разходите.

Силно се препоръчва хидроизолацията на даден мост да бъде съобразена с особеностите на климата. Така например мост при една надморска височина, може да се различава като изисквания от мост край морето. За мост в северна България, може да има изисквания различни от тези в южна.

Течна хидроизолация на мост

Много често върху субстрата, където ще се положи асфалтовата настилка, която ще поеме целия трафик, се поставя течна хидроизолация. Тя е лесна за нанасяне върху големи площи и има много  добри характеристики, които гарантират дълготрайното действие на хидроизолационната система. Най-често такива течни продукти са направени от полиуретан, има двукомпонентни смеси от смоли и други вещества, които са съвместими. Изобщо изборът на течна хидроизолация за мостове е доста солиден.

Видове хидроизолация на мостове, Хидростоп

Мембранна хидроизолация за мостове

Вариантът с мембранни хидроизолации също е вариант за мостовете в България. Те се поставят върху обработения субстрат, който е изравнен и подготвен за манипулациите от страна на майсторите. Мембраната се нанася според предписанията от страна на производителя, а над нея се поставя вече основната настилка, която ще поеме пътния трафик.

Типът необходима хидроизолационна мембрана може да варира в зависимост от много фактори. При обновяване на мостове обикновено се акцентира върху намаляване на бъдещата поддръжка и мъртвото натоварване и върху избора на мембрана, която се нанася бързо, за да се намали времето за затваряне. За проекти за строителство на нови мостове има фокус върху избора на мембрана, която ще предложи дългосрочна защита на активите.

Хидроизолация на основите и носещите колони при мостове

Относно хидроизолацията на основите, тя е съществена част от всяко един съоръжение, особено в райони с климатични особености и натоварен трафик. В този смисъл специалистите изчисляват рисковете и правят план за най-добрия възможен вариант при основите и колоните на всеки мост. При по-малки проблеми свързани с профилактика и ремонтна дейност се прилага хидроизолация чрез инжектиране.

Нашите майстори в ХидроСТОП имат опит в работата с най-различни видове хидроизолационни продукти, които се използват за направата на сложни инфраструктурни проекти. Обадете ни се без значение дали се нуждаете от строителство и ремонт на мост, за да обсъдим възможностите за хидроизолация на съоръжението.

 

 

Scroll To Top
Close
Close
Call Now Button