Видове хидроизолация на тунели

Системен подход при хидроизолация на тунели

Тунелите са съоръжения с най-висока стойност при пътищата и магистралите, което прави тяхната експлоатация, безопасност и поддръжка от първостепенно значение.  Изправени пред многото предизвикателства, свързани с изграждането и експлоатацията на пътни и железопътни тунели, изпълнителите често са изправени пред избора между традиционни методи и иновации в един също толкова важен аспект от изпълнението –  хидроизолацията.

Качествената хидроизолация на тунели означава, че независимо от местоположението на съоръженията, експлоатационно натоварване, климатичните особености на географското положение, валежите, подпочвените води, преминаващият трафик, те ще бъдат устойчиви и безопасни.

Видове хидроизолация на тунели, Хидростоп

Както при много други големи съоръжения свързани с преодоляване на природни предизвикателства за строителството им, така и при тунелите най-силно изразеният риск за дългосрочната цялост на конструкцията е проникването на вода. Защитата на окончателната бетонна облицовка на тунела, независимо дали е пътен или железопътен, означава да се гарантира трайността му във времето както по отношение на структурата, така и по отношение на неговата експлоатация.

Видове хидроизолация на тунели

От хидрогеоложка гледна точка изграждането на тунел включва няколко съображения: първото свързано с прогнозата относно локализацията на водните потоци, докато второто е с прогнозата за отводнителните процеси; с възможните последици, които изкопните и строителните работи причиняват върху повърхностната хидрогеоложка структура.

Различни форми на хидроизолационни техники отдавна се използват за защита на тунелите, с различна степен на успех. Когато се  наложи да се предприемат коригиращи работи или поддръжка по хидроизолацията, поради установяване на неефективност според очакваното, потенциалните трудности и лекотата на изпълнение варират значително в зависимост от вида на конструкцията. При тунелите тази вариативност е най-голяма именно заради големината на структурата. Затова основната хидроизолация на тунела е от изключително значение за по-безпроблемното ползване на съоръжението в един много дълъг времеви период.

Видове хидроизолация на тунели, Хидростоп

За да се направи проект за хидроизолация на тунела е необходимо да се познават редица фактори, които са приоритет на хидрогеолозите и инженерите. Те трябва да проучат циркулация на водата в скалните маси и в подземните водни кръгове, да определят пропускливостта на средата и основната посока на водния поток.

В последствие идват решенията разработени от света на производството за противодействие на ефектите поради една от основните причини за влошаване на конструкциите, водата и влажността; днес решенията са повече и се основават на различни технологии.

Кристална хидроизолация за тунел

Може би най-малко сложният метод за хидроизолация на тунели е да се включи кристална добавка в торкрет бетона, така че самият бетон да стане водоустойчив и самоуплътняващ се.

Подсиленият с кристали торкрет бетон е особено ефективен за лечебна хидроизолация в пробити тунели, тъй като може да се нанася върху вътрешната повърхност. Не малко тунели в метрото по света използват кристални продукти за премахване на течове; тази хидроизолация е приложима в проходи, механични помещения, трезори за оборудване, асансьорни шахти и пътнически станции в дълбочина. В такива случаи хидроизолацията е положена като покритие от суспензия върху дефектния бетон.

Мембранни системи за тунели

Вторият най-ползван метод е с традиционни хидроизолационни мембрани разработени за дълбоки основи. За разлика от основите обаче, които използват дренажен лист между стената и хидроизолационния слой, при работата в тунел хидроизолационната мембрана се полага директно върху торкрет бетона. В този случай торкрет бетонът е основно за стабилизиране и капсулиране на острите ръбове при прясно натрошената скала и за защита на мембраната от пробиване.

PVC мембраните са популярен избор за тунели и входове на тунели поради тяхната издръжливост, цена и лесна употреба. Термопластичните мембрани като PVC, TPO или полиетилен (HDPE) са най-често срещаният избор на мембрана на тунели. Те са гъвкави, лесни за инсталиране и устойчиви на разтягане; Освен това, тези видове мембрани са устойчиви на ниски температури, стареене и могат лесно да се заваряват и ремонтират, дори във влажни или мокри помещения.

Видове хидроизолация на тунели, Хидростоп

Дренажни системи за тунели

Много тунелни конструкции – особено дълбоките тунелни конструкции – позволяват известно количество течове. Строителите обикновено избягват да определят дренажни листове, тъй като натискът дълбоко в земята е екстремен и те не искат нищо свиваемо в дизайна. Все пак е необходим някакъв вид дренаж, за да се намали хидростатичното налягане върху хидроизолационната система. Инженерите обикновено се обръщат към система от водни спирачки, дренажни тръби и картерни помпи. Целта е водният поток да се насочи възможно най-бързо към дренажните линии за изпускане.

Полиуретанова хидроизолация за тунели

Както всеки тип проект, тунелите имат ахилесова пета. Студените фуги, разширителните фуги и връзките с други тунели – като вентилационни шахти или напречни проходи – са податливи на течове и изискват допълнителни грижи. Един популярен метод за вторична хидроизолация или коригиращ ремонт е полиуретанова фугираща смес. Те са особено полезни, когато шахтите за достъп или други прониквания създават геометрични форми, които са твърде неудобни, за да могат листовите хидроизолации да се запечатат адекватно. Тази фугираща смес обикновено се инжектира като течна смола, която реагира с вода, за да образува водонепроницаемо, постоянно уплътнение.

Продукти

Хидроизолационна мембрана за тунели FATRAFOL 911

Хидроизолационна мембрана за тунели FATRAFOL 911

Описание

FATRAFOL 911 е неармирана мембрана на основа от пластифициран поливинилхлорид (PVC-P) със сигнален жълт слой. Използва се за тунели и тунелни съоръжения

 

 

Scroll To Top
Close
Close
Call Now Button