Битумна хидроизолация на покрив

Битумна хидроизолация на покриви

Продуктите за битумна хидроизолация на покриви заемат много голям дял в този вид специфична строителна и ремонтна дейност. Те са тип покрития за битово и индустриално строителство, с цел осигуряване на хидрофобни свойства според нуждите на самите обекти.

В различните си формулировки и приложения битумната хидроизолация, може да се осъществи чрез рулонни битумни мембрани, самозалепващи се битумни мембрани и течни битумни продукти за хидроизолация на покриви (така наречените полимерно модифицирани битумни емулсии и разтвори).

Битумната хидроизолация показва завидна ефективност при плоски покриви и такива с нисък наклон, като допринася за предотвратяване на проникването на вода или чрез спиране на овлажнителните процеси на даден обект с увеличаване на устойчивостта на самия обекта към влага.

Битумна хидроизолация на покрив, Хидростоп

Видове битумна хидроизолационни продукти за покрив

Рулонни битумни мембрани за покрив

Най-разпространените продукти на битумна основна са битумните мембрани. Те са съответно два типа: базирани на APP – атактичен полипропилен тоест пластмасова модификация и SBS – стирен-бутадиен-стирен тоест модификация със синтетична гума.  Двете модификации определят различните експлоатационни характеристики продуктите, като тези от типа APP създават пластичен асфалт, а тези SBS – еластичен асфалт.

Сред рулонните битумни мембрани са и тези специално произведени за зелен покрив. Те се правят със по-специални характеристики, така че да са съвместими със сложната конструкция на зеления покрив, също така има специална схема на полагане.

Разлики между APP и SBS битумна мембрана

Предимствата на SBS покритията с: в по-добрата гъвкавост при ниски температури, която се запазва дори при -30 °C; огромната способност за еластичност и пълно възстановяване на покритието, при някои продукти до 1000 %.  Докато APP модификацията има по-висока граница на размекване и съответно изправност при по-високи температури. Комерсиалните продукти на SBS основа се нуждаят от по-ниска температура за полагане, така че инсталацията е по-бърза и по-гладка, и това ги прави по-привлекателни на съвременния пазар.

Самозалепващи се битумни мембрани за покриви

Самозалепващите мембрани са създадени от еластомерно модифициран битум и от композитно подсилване, най-често от полиестер. Използва се като основен слой в многослойна хидроизолационна система на повърхности, където е необходимо частично залепване; върху циментови, стоманени или дървени основи. Всеки продукт има определена специфика според вложеното от производителя, така че е задължително да се прочетат техническите характеристики и предвиденото приложение.

Битумна хидроизолация на покрив, Хидростоп

Битумни продукти с течен характер 

Такъв продукт може да бъде битумно еластомерно мембранно покритие на базата на течна полиуретанова модификация. Приложена върху плоски покриви, тя дава непрекъснат монолитен филм, който е еластичен по природа. Филмът се само втвърдява чрез реакция с атмосферна влага, за да се получи здрава еластомерна водоустойчива мембрана. Прилага се в широк спектър основи като бетон, тухли, дърво, шисти, плочки, стъкло и метали и др.  Течните битумни мембрани се характеризират с висока еластичност и отлична механична якост; нанасят се с ролка, четка, скулдж или безвъздушно.

Продукти

Хидроизолационна мембрана GEDA BASE

Хидроизолационна мембрана GEDA BASE

Описание

Хидроизолационна мембрана за дървени покриви и за разделителен слой. Еласто-пластомерна сглобяема хидроизолационна мембрана.

Хидроизолационна мембрана GEDA SAFE

Хидроизолационна мембрана GEDA SAFE

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP).

Хидроизолационна мембрана GEDA COVER

Хидроизолационна мембрана GEDA COVER

Описание

Хидроизолационна мембрана GEDA COVER за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP). С издръжливост на студ до -5 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA SHELL

Хидроизолационна мембрана GEDA SHELL

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP). С издръжливост на студ до -5 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA STEEL

Хидроизолационна мембрана GEDA STEEL

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP). С издръжливост на студ до -10 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA MASTER

Хидроизолационна мембрана GEDA MASTER

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP). С издръжливост на студ до -10 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA SILVER

Хидроизолационна мембрана GEDA SILVER

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подпорни стени. Еласто-пластомерна сглобяема хидроизолационна мембрана. С издръжливост на студ до -15 C°.

Scroll To Top
Close
Close
Call Now Button