Работим в цяла България

гр. София, жк. "Младост" 1А, бл. 508, вх. Г (партер)

GEDACO

Доставка и монтаж
на PVC хидроизолация

Доставка и монтаж
на битумна хидроизолация

Доставка и монтаж
на течна хидроизолация

Професионално обучение за монтажисти на хидроизолация

Ние от HydroSTOP продължаваме да осигуряване най-добрите хидроизолационни продукти за клиентите ни в цялата страна. На вашето внимание, представяне италианската марка GEDACO, която специализира в производството на хидроизолационни мембрани за покриви, но и за най-различни конструкции от типа на битовите сгради, промишлени сгради, индустриални и инфраструктурни обекти.

GEDACO е италианска компания основана през 1970 г. Предметът на дейност на компанията включва производство на хидроизолационни системи за жилищни, промишлени и обществени сгради.

Името и реномето на компанията олицетворяват изцяло италианската традиция в изработката на хидроизолационни мембрани. Марката е известна по света, като прославя италианското качество в областта на хидроизолацията.

Днес GEDACO предлага пълна гама от хидроизолационни мембрани и аксесоари за битови и промишлени нужди. Освен това компанията инвестира в усъвършенстване на технологията, в непрекъсната изследователска и производствена дейност. Това позволява на GEDACO да отговори на най-разнообразни нужди на пазара.

Производствените предприятия на GEDACO разполагат със ISO 9001 сертификати, синоним на гаранция за качество и надеждност на хидроизолационните продукти.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ GEDACO

Описание на характеристиките на продуктите за хидроизолация на GEDACO. Следващите редове засягат различните особености на продуктите според използването и по стандарта EN 13707 – oгъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации.

Описанието засяга различните видове приложение на мембраните, методите на апликация използвани в хидроизолационните системи, типа апликация към субстрат, както и другите важни характеристики засягащи невредимостта на мембраните преди ползване, транспортирането и третирането им до ползването в хидроизолационна система.

Хидроизолационните мембрани следва да се използват за:

Единичен слой
Мембрана, която може да се използва като един водоустойчив слой.

Двоен слой / Многопластова хидроизолация
Мембраната се използва за създаване на двоен хидроизолационен слой или за множество слоеве. В многослойни системи поне един от елементите трябва да бъде подсилен с полиестер или фибростъкло.

Според описанието на продукта, хидроизолационните мембрани може да се ползват и като допълнителен слой, и като горен слой. Използването на даден модел хидроизолационна мембрана GEDACO според броя слоеве е изрично посочено в характеристиките на всеки един продукт.

Допълнителен слой
Продуктът се полага като субстрат за друга мембрана.

Горен слой
Продуктът е използван като втори слой и може да се остави открит.

Тежка защита
Продукт, подходящ за използване под защита в обекти с чакъл, плосък покрив, сглобяеми квадрати, циментови замазки, горещо положени битумни конгломерати.

Анти-коренна мембрана
Продукт подходящ за хидроизолационни конструкции където ще има растителност (напр. покривни градини, подземни конструкции и др.), благодарение на специални химически добавки, които дават висока устойчивост както на проникване на корените, така и на агресивни химически агенти като торове, хербициди и др.

Други приложения

Продукти обозначени за: разделителен и хлъзгащ слой; за разделителен и разпределителен слой при обновяване на хидроизолации; като защитен и дистрибуционен слой върху дървени покриви.

С горелка
За полагането на мембраната чрез използването на топлина обикновено се има предвид помощта на горелка. Приложението чрез топлина е не се препоръчва при нагряване на чувствителни материали (изолация от полистирен).

Горещ въздух
Уплътнителният елемент се нанася върху поддържащата основа за пълно прилепяне с помощта на пистолет за горещ въздух. В случай на адхезивни или термоактивирани мембрани, използва се пистолет с горещ въздух за детайлите (фуги, вертикали).

Лепило за студена връзка
Приложението чрез използване на битумни лепила позволява пълна адхезия на мембраната към субстрата, осигурявайки проследимост на всякакви случайни инфилтрации и изключителна устойчивост на вятър.

Водоустойчивото покритие се монтира върху легло от битумно лепило, което остава постоянно в пластично състояние, без напрежение или промени произтичащи от възможно движения на опората.

Странични и главните свръзки, и вертикалите трябва да се минат с горелка.

Механично фиксиране
Приложението с механично фиксиране е разделено на:
• директно механично фиксиране
• индиректно механично фиксиране.

Директно механично фиксиране се състои във фиксиране на (обикновено за мембрани покрити с полиестерен битум) към повърхността (дървени покриви, бетонна и топлочувствителна изолация) с винтове, дюбели или пирони, с последващо прилагане на уплътнителен елемент в пълно придържане.

Непрякото механично фиксирането се състои в прилагането на битумна мембрана към опора с помощта на винтове или дюбели, в кореспонденция с странични и главни припокривания (под кант).

Топлинно активирано/Самозалепващо се лепило

С този тип приложение, пълно прилепване към основата се получава чрез индиректно топлинно активиране, например чрез слънчева радиация за топлинно активираната мембрана, прилагани като уплътняващ елемент или чрез топлинно активиране по време на полагането на втория слой.

Тази технология ви позволява да нанасяте битумни мембрани с пълно прилепване, дори и върху чувствителни на топлина материали, така се избягват възможни грешки в приложението и се премахва рискът от пожар.

Пълно прилепване
Мембраната е напълно фиксирана с горелката към повърхността, която може да бъде предварително обработена с грунд. Този тип приложение е прието, когато повърхността за полагане е стабилна или при наличие на стръмни покриви.

Частично прилепване
При този тип полагане уплътнителният елемент е фиксиран към повърхността чрез точки и следователно движението между тези точки е свободно. Използва се при определена подвижност на подкрепящата повърхност или е предвидена за конкретни ситуации, при които се изисква полунезависимост. Във всеки случай силата на сцепление между покритието и опорната повърхност трябва да е такава, че да устои на силата на вятъра.

Препоръчително е частичното прилепване да се постига чрез използване на специални перфорирани мембрани, които се поставят сухи върху опората и върху които мембраната след това се залепва с горелка. Тези перфорирани мембрани гарантират правилното и хомогенно състояние на заваръчните точки за разлика от системите с полунезависимост, направени чрез прилагане на горелката по точки върху мембраната.

Разхлабено полагане

С този тип приложение, уплътнителният елемент се поставя на сухо върху повърхността на приложение, което позволява взаимна мобилност. Това приложение е препоръчително при саниране на PVC мембрани или критично приложени повърхности. В този случай е подходящо поставянето на слой за приплъзване между уплътнителният елемент и опорната повърхност, която ограничава взаимодействия между двата съседни слоя.

По периметрите на покрива и в кореспонденция с техническите обеми (комини, куполи и др.) мембраната във всеки случай ще бъде фиксирана към опората чрез механично фиксиране. Стабилността на листа ще бъде подсигурена с баласт (чакъл, подови настилки и др.); това ограничава този вид монтаж при плоски покриви (1-3% зависимост), които може да поемат относителното натоварване.

 За най-качествено приложение и използване на техническите характеристики на битумните мембрани и като гаранция за максимална производителност и дълготрайност на местата, където са използвани, следва да се спазват няколко прости, но основни правила.

Транспортиране и обработка на продукта за съхранение

Товаренето и разтоварване на палетите се извършва внимателно, като се избягва контакт с остри ъгли или ръбове. Избягвайте силни удари със земята, особено в студени температурни условия (фиг.1).

Транспортиране-и обработка на продукта за съхранение Gedaco

Рязкото спиране на превозното средство или резки движения при транспортиране може да доведе до падане на палетите с мембраните. За да избегнете този проблем най-добре е внимателно да товарите превозните средства, чрез улесняване на подкрепата на съседни палети. Ако това не е възможно, поставете опънати въжета или метални ламели около щайгата за закрепване на товара (фиг. 2).

Щайгата за закрепване на товара

Складиране и съхранение

Оригиналната опаковка е предназначена за оптимално съхранение на всеки един продукт.

След отваряне съхранявайте ролките вертикално върху палета или върху гладки и плоски повърхности. Винаги боравете с палети като ги държите във вертикална позиция.

Мембраните се съхраняват в изправено положение, на закрито в сухо и проветриво помещение, далеч от източници на топлина.

Категорично избягвайте подреждането (според фиг. 3) на ролките и палети за съхранение или транспорт по този начин, за да избегнете възможни деформации, които може да компрометират инсталацията.

Складиране и съхранение на продукти Гедако

Препоръчително е мембраните да се съхраняват при температури над 0°C.

В никакъв случай не трябва да съхраняват хоризонтално, освен ако не е предвидено оборудване с вътрешна твърда сърцевина от картон или стиропор и дори в този случай за само кратки периоди (фиг. 4).

Неправилно съхранение на хидроизолации Гедако

Съхранение на работното място

Поставете на работната площадка само ролките, които ще използвате по време на работната смяна, като имате предвид правилното съхранение обяснено дотук. За палети поставени на покрив през лятото, насърчаване на вентилацията чрез изрязване на термосвиваемата опаковка за намаляване на парниковия ефект.(фиг. 5).

Съхранение на хидроизолации Гедако

През зимата палетите на покрива трябва да бъде защитени с изолационни панели и подходяща баласт, за да не се излагат ролките на прекалено ниски температури.

Повдигане и преместване

Доставените палети са подходящи за нормална складова обработка с ръце, но не и за повдигане.

При нужда от вертикално преместване, ролките трябва да се повдигат с кран, чрез използването на подходящи аксесоари за повдигане (фиг. 6).

GEDACO, Хидростоп

Повдигане на свободни ролки с въжета или други неподходящи аксесоари може да разруши материала и застрашава безопасността на оператора, затова е забранено.

Продукти Gedaco

Хидроизолационна мембрана GEDA L -15 C°

Хидроизолационна мембрана GEDA L -15 C°

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и подкеремиден слой и за подпорни стени, изработена от CBT съполимерни полиолефини.

Хидроизолационна мембрана GEDA L -15 C°

Хидроизолационна мембрана GEDA L -10 C°

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и подкеремиден слой и за подпорни стени, изработена от CBT съполимерни полиолефини.

Хидроизолация за стени и основи DIMPLED FACED MEMBRANE

Хидроизолация за стени и основи DIMPLED FACED MEMBRANE

Описание

Хидроизолационна мембрана от дестилиран битум и еластопластомери (APP), използва се за подпорни стени, основи и вертикални стени

Пароизолационна мембрана DIMPLED FACED MEMBRANE V.S.

Пароизолационна мембрана DIMPLED FACED MEMBRANE V.S.

Описание

Пароизолационна мембрана от дестилиран битум и еластопластомери (APP), с устойчива армировка от негниещо фибростъкло, като бариера срещу водните пари. Издръжливост на студ до -15 C°.

Пароизолационна мембрана DIMPLED FACED MEMBRANE V.S.

Пароизолационна мембрана DIMPLED FACED MEMBRANE V.B.

Описание

Пароизолационна мембрана от дестилиран битум и еластопластомери (APP), с армировка от негниещо фибростъкло и алуминиев метален лист, като  бариера срещу водните пари

Пароизолационна мембрана GEDA SKINAVAPOUR

Пароизолационна мембрана GEDA SKINAVAPOUR

Описание

Пароизолационна мембрана от дестилиран битум и еластомери (SBS), с армировка от негниещо фибростъкло и алуминиев метален лист за бариера срещу водните пари

Пароизолационна мембрана GEDA VAP

Пароизолационна мембрана GEDA VAP

Описание

Пароизолационна мембрана от дестилиран битум и еластопластични полимери (АРР), с армировка от негниещо фибростъкло и алуминиев филм за бариера срещу водни пари

Хидроизолационна мембрана GEDA 3R

Хидроизолационна мембрана GEDA 3R

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции, подкеремиден слой и за подпорни стени. Композитна хидроизолационна мембрана създадена по патентна технология.

Хидроизолационна мембрана за подпорни стени GEDA VERTICAL SBS

Хидроизолационна мембрана за подпорни стени GEDA VERTICAL SBS

Описание

Вертикална хидроизолационна мембрана за основи и подпорни стени, предварително изработена хидроизолационна мембрана от дестилиран битум и еластомерни полимери (SBS)

Хидроизолационна мембрана за подпорни стени GEDA VERTICAL APP

Хидроизолационна мембрана за подпорни стени GEDA VERTICAL APP

Описание

Предварително изработена хидроизолационна мембрана от дестилиран битум и еластопластични полимери (APP) за основи и подпорни стени.

Огнеупорна хидроизолационна мембрана GEDA FIRE RESISTANT

Огнеупорна хидроизолационна мембрана GEDA FIRE RESISTANT

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подпорни стени с огнеупорна функция. Еласто-пластомерна сглобяема хидроизолационна мембрана.

Хидроизолационна мембрана GEDA BASE

Хидроизолационна мембрана GEDA BASE

Описание

Хидроизолационна мембрана за дървени покриви и за разделителен слой. Еласто-пластомерна сглобяема хидроизолационна мембрана.

Хидроизолационна мембрана Geda REFURB

Хидроизолационна мембрана Geda REFURB

Описание

Хидроизолационна мембрана за поставяне върху стари хидроизолации. Еластомерна мембрана от APP-битум. С издръжливост на студ до -10 C°

Хидроизолационна мембрана Geda RADON

Хидроизолационна мембрана Geda RADON

Описание

Хидроизолационна мембрана за предпазване от нахлуване на газа радон. Еластомерна мембрана от APP-битум. С издръжливост на студ до -10 C°.

Хидроизолационна мембрана Geda STORM

Хидроизолационна мембрана Geda STORM

Описание

Хидроизолационна мембрана против градушка. Еластомерна мембрана от SBS-битум. С издръжливост на студ до -25 C°

Хидроизолационна мембрана Geda VIADUCT

Хидроизолационна мембрана Geda VIADUCT

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за обекти с особено натоварен трафик, пътища, мостове, тунели, паркинг. Еластопластична мембрана от APP-битум. С издръжливост на студ до -10 C°

Хидроизолационна мембрана Gedalastic VIADUCT

Хидроизолационна мембрана Gedalastic VIADUCT

Описание

Хидроизолационна мембрана за обекти с особено големи механични натоварвания като: мостове, виадукти, водни съоръжения, основи, паркинги. Еластомерна мембрана от SBS-битум. С издръжливост на студ до -25 C°

Хидроизолационна мембрана за тераси Geda ADHESIVE T

Хидроизолационна мембрана за тераси Geda ADHESIVE T

Описание

Хидроизолационна мембрана за тераси Geda ADHESIVE T. Модел за приложени при тераси и балкони, плоски покриви.

Термоактивна хидроизолационна мембрана GEDA ADHESIVE

Термоактивна хидроизолационна мембрана GEDA ADHESIVE

Описание

Термоактивна хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремиден слой.

Хидроизолационна мембрана Geda GREEN

Хидроизолационна мембрана Geda GREEN

Описание

Хидроизолационна мембрана за зелени покриви и съоръжения където се предвиждат присъствието на корени и растения. Еластомерна мембрана от APP-битум. С издръжливост на студ до -10 C°

Хидроизолационна мембрана Gedalastic ANTIROOT

Хидроизолационна мембрана Gedalastic ANTIROOT

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и подпорни стени където се предвижда появата на растения. Еластомерна мембрана от SBS-битум. С издръжливост на студ до -25 C°

Термоактивна хидроизолационна мембрана GEDA TH.AD

Термоактивна хидроизолационна мембрана GEDA TH.AD

Описание

Термоактивна хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремиден слой.

Хидроизолационна мембрана GEDA SAFE

Хидроизолационна мембрана GEDA SAFE

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP).

Хидроизолационна мембрана GEDA COVER

Хидроизолационна мембрана GEDA COVER

Описание

Хидроизолационна мембрана GEDA COVER за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP). С издръжливост на студ до -5 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA SHELL

Хидроизолационна мембрана GEDA SHELL

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP). С издръжливост на студ до -5 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA STEEL

Хидроизолационна мембрана GEDA STEEL

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP). С издръжливост на студ до -10 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA MASTER

Хидроизолационна мембрана GEDA MASTER

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подкеремидна инсталация. Изработена от дестилиран битум и еластопластика полимери (АРP). С издръжливост на студ до -10 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA SILVER

Хидроизолационна мембрана GEDA SILVER

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подпорни стени. Еласто-пластомерна сглобяема хидроизолационна мембрана. С издръжливост на студ до -15 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA GOLD

Хидроизолационна мембрана GEDA GOLD

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подпорни стени. Еласто-пластомерна сглобяема хидроизолационна мембрана. С издръжливост на студ до -15 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDAGOM PRO

Хидроизолационна мембрана GEDAGOM PRO

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции. Мембрана от дестилиран битум и полимери АРP. С издръжливост на студ до -20 C°

Хидроизолационна мембрана GEDA PLATINUM

Хидроизолационна мембрана GEDA PLATINUM

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции и за подпорни стени. Еласто-пластомерна сглобяема хидроизолационна мембрана. С издръжливост на студ до -20 C°.

Хидроизолационна мембрана GEDA KRONOS

Хидроизолационна мембрана GEDA KRONOS

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции. Еластомерна мембрана от SBS-битум и смес от съполимер. С издръжливост на студ до -20 C°

Хидроизолационна мембрана GEDALASTIC EXTRA

Хидроизолационна мембрана GEDALASTIC EXTRA

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции. Еластомерна мембрана от SBS-битум. С издръжливост на студ до -15 C°

Хидроизолационна мембрана GEDALASTIC HP

Хидроизолационна мембрана GEDALASTIC HP

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции. Еластомерна мембрана от SBS-битум. С издръжливост на студ до -20 C°

Хидроизолационна мембрана GEDALASTIC TOP

Хидроизолационна мембрана GEDALASTIC TOP

Описание

Хидроизолационна мембрана за постоянни покривни конструкции. Еластомерна мембрана от SBS-битум. С издръжливост на студ до -25 C°

Close
Close

ЗАПИТВАНЕ

Call Now Button