Ремонт на покриви с PVC и TPO хидроизолация

Ремонт на покриви с PVC и TPO хидроизолация се прави на не малко сгради с плоски и ниско наклонени покриви. Докато покривът се счита за издръжлив след поставена мембрана и има определен срок на експлоатация, то не са малко случаите, когато падащи предмети, силни ветрове и други непредвидени фактори, могат да пробият покрива или да предизвикат отделяне на шевовете. Това несъмнено ще доведе до проблеми. Ако покривът има значителни повреди или отделяне на шевове, ние разполагаме със специалисти, които ще оценят щетите и екип, който да извърши ремонта, така че да се възстанови целостта на хидроизолационното PVC или TPO покритие.

Има разлика между инсталация на PVC или TPO мембрана и поправка на покрив с вече поставена такава хидроизолация. Още повече самата инсталация е проектна дейност, която изисква много повече ресурс, докато ремонтът може да е само на малката част покривното покритие, може да е на няколко места. При положение, че се изисква цялостна подмяна на мембраната, тогава ремонтът и инсталацията почти се припокриват.

Ремонт на покриви с PVC и TPO хидроизолация, Хидростоп

Ремонт на покрив с PVC хидроизолация

Покривните хидроизолации от PVC (поливинилхлорид) се състоят от мембрана, изработена от плътен, гъвкав материал, устойчив на UV лъчи. PVC е проектиран да бъде горещо заварен заедно, за да издържи на дъждовна вода и на насъбрала се вода върху повърхността. Дълготрайността на PVC покрива зависи от уменията на монтажника и качеството на шевовете. Понякога въпреки гаранцията е необходим ремонт. PVC покривите трябва да се проверяват редовно, за да се открият и поправят потенциални проблеми.

Видове проблеми при PVC хидроизолация на покриви

Хидростоп се намесваме за ремонти на вече съществуващи PVC  хидроизолации, според най-често срещаните проблеми:

  • калпав ремонт на покрива и образувани кръпки по хидроизолацията;
  • провисване на мембраната при парапета – повторно залепване;
  • неправилно заварени шевове;
  • лошо направен дренаж;
  • разрушена мембрана следствие на извънредни обстоятелства;
  • неправилно запечатана мембрана;
  • ремонти направени с некачествени материали.

Ремонт на покрив с TPO хидроизолация

TPO се превърна в обичаен избор за собствениците на сгради, защото може да бъде бърз за инсталиране и често е по-достъпен на квадратен фут от PVC еднопластовите мембрани. TPO също е бял материал, което има по-добра отразяваща способност от традиционните покривни материали с по-тъмен цвят. Това може да намали енергийното натоварване на сградните HVAC системи и да намали общите разходи за енергия.
Ремонт на покриви с PVC и TPO хидроизолация, Хидростоп

Видове проблеми при TPO хидроизолация на покриви

Въпреки че е рентабилно и енергийно ефективно решение за много собственици на сгради, TPO все още е сравнително нов продукт. Много покривни системи са с гаранция до двадесет години, така че едва сега започваме да разбираме как TPO покривите стареят и какви фактори могат да повлияят на преждевременното стареене и повреда.

Производителите на TPO покриви продължават да усъвършенстват своя продукт, но новата и подобрена формула не е от реална полза за собственик на сграда, който се занимава с повреден покрив. През последните десет години се натъкваме на най-честите причини за повреда или ранно остаряване на TPO покривните системи. Те включват:

  • Изключително топлинно натоварване
  • Проблем при натрупване на езерна вода
  • Лошо залепени шевове

Когато работите с всеки материал, който трябва да се монтира на части, най-слабата точка винаги е по шевовете и това важи за TPO. Екстремните температури карат пластмасата да се свие или изкриви, а продължителното излагане на висока топлина може да доведе до обелване и лющене на TPO по шевовете. Това явление е известно като „прегаряне“. Този проблем се задълбочава в области, където има допълнително UV, отразено от стени и прозорци. По подобен начин TPO покривите с лош дренаж могат да доведат до натрупване на вода. Ако тази вода се събира за дълги периоди от време и особено ако седи над шевовете, системата може да се разгради, което да доведе до катастрофално проникване на вода.

Ремонт на покриви с PVC и TPO хидроизолация, Хидростоп

 

HydroStop – отлично решение за ремонт на PVC и TPO хидроизолация

Ремонтите на покрива изискват оглед на място, оценяване на щетите, калкулиране на разхода според мерките, които трябва да се приложат и вида ремонтни дейности. При всички положение има общи процедури, които са като при инсталацията на PVC  или TPO мембрани. Ние осигуряваме професионално и качествено изпълнение на ремонта, с почистване на основата и мястото на проблема, осигуряването на всички материали и уреди за манипулацията, както и за спазването на всички технологични изисквани при ремонт на хидроизолационни системи с PVC и TPO синтетични мембрани.

 

Scroll To Top
Close
Close
Call Now Button