Полиуретанова инжекционна хидроизолация DRACO FIX 300

Описание

DRACO FIX 300 инжекционна хидроизолация за бетонни конструкции, подложени на разместване, за основи, подземни конструкции (гаражи), тунели и подлези, канализационни системи, резервоари, водопроводи и язовири.

logo draco
Описание

DRACO FIX 300 е еднокомпонентна полиуретанова хидрофобна смола, която реагира с вода и образува гъвкава пяна, подходяща за хидроизолиране и запечатване на пукнатини и работни пукнатини в бетонни конструкции с ефективно спиране на проникването на вода. Препоръчва се за бетонни конструкции, подложени на разместване. Нанася се с помпа за еднокомпонентни смоли.

Продуктът се нанася заедно с DRACO FIX 310 – катализатор за инжектиране на полиуретанова смола. Той действа като катализатор, който позволява активирането на DRACO FIX 300. Катализаторът се добавя към полиуретановата смола DRACO FIX 300 в границите от 0,5 % до 5,0 % в зависимост от температурата и влажността на субстрата.

Предназначение на DRACO FIX 300

  • Бетонни конструкции, подложени на разместване.
  • Спира проникването на вода в конструкции като основи, подземни конструкции (гаражи), тунели и подлези, канализационни системи, резервоари, водопроводи и язовири.

Предимства на DRACO FIX 300

  • Успешно запечатва пукнатини и кухини в бетона, особено във фугите.
  • Дълбоко проникване с минимално налягане благодарение на ниския вискозитет.
  • Създава гъвкава и напълно хидрофобна пяна.
  • Лесна е за инсталиране, тъй като е еднокомпонентна с дълго време за инсталиране.
  • Високо устойчива на гъбички и други микроорганизми.
  • Това е екологичен продукт, който не съдържа разтворители или горими газове, което го прави безопасен за съхранение, транспортиране и монтаж.

DRACO FIX 300 се предлага в контейнер 20 кг.

DRACO FIX 310 се предлага в контейнер 4 кг.

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Продуктът Draco FIX 300 се полага поетапно.

Подготовка на повърхността

Почистете повърхността, като използвате вода под налягане, ако е възможно.

Отстранете маслата, мазнините и други подобни замърсявания. Циментовото мляко, несвързаните частици, кофражните масла и покритията за втвърдяване на бетона също трябва да бъдат отстранени.

Нанасяне на продукта

Първо, смесете DRACO FIX 300 с катализатора DRACO FIX 310. Катализаторът се добавя в диапазона от 0,5 % до 5,0 % в зависимост от температурата и влажността на основата. Преди монтажа сместа не трябва да се излага на влага (контейнерът трябва да бъде покрит), за да се предотврати преждевременна реакция.

Започвайки от минимума, постепенно увеличете налягането на изпомпване до необходимата интензивност на впръскване на смолата. Интензивността на впръскване зависи от размера на кухината и състоянието на субстрата.

 

Характеристики
Характеристики  Draco FIX 300 Спецификации
Външнен вид Жълта на вид течност
Вискозитет  (Брукфийлд) 260-280 cP
Плътност 1,05 g/cm³
Точка на запалване >110°C
Контактно сушене при 25°C и 55% относителна влажност: 2 часа
Характеристики  Draco FIX 310  Спецификации 
Външен вид Жълта на вид течност
Вискозитет  (Брукфийлд) 60 cP
Плътност 0,94 g/cm³
Точка на запалване >110°C
Препоръки

Съхранение на продукта

  • DRACO® FIX 300 може да се съхранява най-малко 12 месеца в оригиналната неотворена опаковка при температура от 5 °C до 25 °C на сухо място. След като го отворите, опитайте се да го използвате възможно най-скоро.

Допълнителни препоръки

Въпреки че DRACO FIX 300 не съдържа разтворители, той е класифициран като вреден продукт. Носете ръкавици и защитно облекло при използване. Почистете оборудването с DRACO PRIMO 590 веднага след нанасяне. Не се препоръчва използването на други препарати, тъй като те могат да сгъстят останалата част от смолата.

Потребителят трябва да провери годността на продукта за предвидената употреба и предназначението на продукта.

Всички физични и технически характеристики, посочени в този информационен лист, се основават на лабораторни тестове.

Информацията и препоръките относно приложението и крайната употреба на продуктите на DRACO са дадени добросъвестно въз основа на актуалните данни на DRACO

Производител

Производител

DRACO

Хидроизолационни продукти с марката Draco. Марката се отличава с изключителното си качество на хидроизолациите, при това не само за покрив, но и за множество други приложения.
logo draco
Scroll To Top
Close
Close
Полиуретанова инжекционна хидроизолация DRACO FIX 300
Полиуретанова инжекционна хидроизолация DRACO FIX 300
Call Now Button