Описание

Ролкова SBS хидроизолационна мембрана Draco BIT 450 е битумна мембрана, подсилена със стъклени влакна, получена от дестилиран битум, модифициран с еластомерни полимери.

Мембраната е посипана с пясък от горната страна или има полиетиленово фолио за правилно развиване на ролката. От долната страна има полиетиленово фолио, което предпазва ролките от залепване една за друга. Продуктът е подходящ за различни типове покриви, особено при очаквани големи натоварвания и при взискателни климатични условия.

Предназначение: Хидроизолация на покриви, за подземни и надземни бетонни конструкции. Гъвкавост при студ -20°C.

По-конкретно:

  • Долен или среден слой в двуслоен или многослоен системи за плосък покрив.
  • Завършващ слой при системи за плосък покрив с натоварване.
  • Хидроизолация на основи и подземни съоръжения.

Предимства на мембраната:

  • високи механични характеристики;
  • гъвкавост при ниски температури;
  • отлична стабилност на размерите.
0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Как се полага SBS мембраната DRACO BIT 450

Поради особеностите на полагане на битумни мембрани, инсталацията трябва да се направи само от професионалисти, каквито работят в Hydrostop.

Подготовка на основата

Почистване на настилката. Премахват се всички замърсявания, отломки и прах, лед и други. Преди полагане на мембраната, субстратът трябва да бъде  подсушен и изчистен. Всички неравности трябва да бъдат поправени с подходящи материали.

Инсталационни дейности

След като основата е подготвена, може да се започнете с монтаж на битумната хидроизолация.

Рулото трябва да се позиционира и развие, като полиетиленовото фолио трябва да е обърнато към основата, заедно с подравняването на мембраната, след което тя се навива отново.

Следва заваряване с открит пламък.

Мембраната се развива внимателно и долната ѝ повърхност се нагрява, докато фолиото с отпечатаните графики се разтопи. Ролката е готова за залепване към субстрата, когато графиката е деформирана, но видима.

Надлъжните ръбове на лентата трябва да се застъпват най-малко на 10 см, а напречните на 15 см.

Докато са още горещи, клапите трябва да се натиснат със зидарска лъжица с кръгъл край, за да осигури уплътнение и заглади разтопения битум, който изтича от тях.

Характеристики
Характеристики Спецификации
Максимална якост на опън:  надлъжно  и напречно 900 N/50 mm (± 10%)
Удължение при скъсване:  надлъжно  и напречно  ≥ 2%
Устойчивост на огъване при повишена температура: 100°C
 Реакция на огън клас Е
Дебелина 4мм
Размери: 10х1 метра
Препоръки

Съхранение на хидроизолационната мембрана

• Ролките DRACO BIT се съхраняват и транспортират в изправено положение. • Да се ​​съхранява на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина. Всички физически и технически характеристики, изброени в описанието на продукта се основават на лабораторни изпитвания. Данните и препоръките, които се отнасят до прилагането и крайната употреба на продуктите на DRACO, са дадени в добросъвестно въз основа на придобитите знания и опит от страна на компанията.
Производител

Производител

DRACO

Хидроизолационни продукти с марката Draco. Марката се отличава с изключителното си качество на хидроизолациите, при това не само за покрив, но и за множество други приложения.
logo draco
Scroll To Top
Close
Close
SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 450
SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 450
Call Now Button