Описание

DRACO® BIT 610 е BPP битумна мембрана, подсилена с полиестер, получена от дестилиран битум, модифициран с еластомерни и пластомерни полимери. Армировката със специална тежка нетъкана полиестерна мрежа, придава на готовия продукт много висока механична производителност.

Горната страна на мембраната се посипва с пясък за по-добро залепване на следващия слой, а долната има фолио за по-лесен монтаж. Продуктът е подходящ за хидроизолация на мостове, виадукти и паркинги, и на основи.

Предимства на мембраната:

  • отлична устойчивост на пробиване;
  • много висока механична производителност;
  • голямо надлъжно и напречно разтягане.

 

 

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Как се полага BPP мембраната DRACO BIT 650

Поради особеностите на полагане на битумни мембрани, инсталацията трябва да се направи само от професионалисти, каквито работят в Hydrostop.

Подготовка на основата

Почистване на настилката. Премахват се всички замърсявания, отломки и прах, лед и други. Преди полагане на мембраната, субстратът трябва да бъде  подсушен и изчистен.

Всички неравности трябва да бъдат поправени с подходящи материали. На всички ъгли е необходимо да се извърши холкер от епоксиден хоросан.

Всички фуги на мостови греди, които не са равни се подравняват с епоксиден разтвор.

Върху готовата основа се нанася студен битумен грунд в един слой.

Инсталационни дейности

След като основата е подготвена, може да се започнете с монтаж на битумната хидроизолация.

Рулото трябва да се позиционира и развие, като полиетиленовото фолио трябва да е обърнато към основата, заедно с подравняването на мембраната, след което тя се навива отново.

Следва заваряване с открит пламък.

Мембраната се развива внимателно и долната ѝ повърхност се нагрява, докато фолиото с отпечатаните графики се разтопи. Ролката е готова за залепване към субстрата, когато графиката е деформирана, но видима.

Надлъжните ръбове на лентата трябва да се застъпват най-малко на 10 см, а напречните на 15 см.

Докато са още горещи, клапите трябва да се натиснат със зидарска лъжица с кръгъл край, за да осигури уплътнение и заглади разтопения битум, който изтича от тях.

Асфалтът се полага чрез валцуване директно върху поставената битумна хидроизолация. Извършва се уплътняване на асфалта веднага след намазване със специална гума за постигане на максимална връзка между хидроизолационен слой и асфалта.

Характеристики
Характеристики Спецификации
Максимална якост на опън:
надлъжно 1250 N/50 mm (- 20%)
напречно 1050 N/50 mm (- 20%)
Удължение при скъсване:  надлъжно  и напречно 50 % (-15 %)
Устойчивост на огъване при повишена температура: 140°C
 Реакция на огън клас Е
Дебелина 5 мм
Размери: 7,5 х 1 метра
Якост на срязване при връзките
 надлъжно 300 N/50 mm (- 20%)
 напречно 400 N/50 mm (- 20%)
Стабилност на размерите
при 80°C ≤ 0,5
при 160°C ≤1,0
Абсорбция на вода < 1%
Препоръки

Съхранение на хидроизолационната мембрана

• Ролките DRACO BIT се съхраняват и транспортират в изправено положение. • Да се ​​съхранява на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина. Всички физически и технически характеристики, изброени в описанието на продукта се основават на лабораторни изпитвания. Данните и препоръките, които се отнасят до прилагането и крайната употреба на продуктите на DRACO, са дадени в добросъвестно въз основа на придобитите знания и опит от страна на компанията.
Производител

Производител

DRACO

Хидроизолационни продукти с марката Draco. Марката се отличава с изключителното си качество на хидроизолациите, при това не само за покрив, но и за множество други приложения.
logo draco
Scroll To Top
Close
Close
BPP хидроизолационна мембрана DRACO BIT 610
BPP хидроизолационна мембрана DRACO BIT 610
Call Now Button