Описание

Ролкова APP битумна мембрана, подсилена със стъклени влакна и с вложка от фолио, получена от дестилиран битум, модифициран с пластомерни полимери. Мембраната е покрита с фолио от двете страни за по-лесно полагане. Продуктът е подходящ за пароизолация на покриви.

По-конкретно: като долен или междинен слой в двуслойни или многослойни системи за плосък покрив. Също така като парна бариера.

Предимства на мембраната:

  • Много висока механична производителност.
  • Изключително висока паронепропускливост.
0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Как се полага APP мембраната DRACO BIT 305

Поради особеностите на полагане на битумни мембрани, инсталацията трябва да се направи само от професионалисти, каквито работят в Hydrostop.

Подготовка на основата

Почистване на настилката. Премахват се всички замърсявания, отломки и прах, лед и други. Преди полагане на мембраната, субстратът трябва да бъде  подсушен и изчистен. Всички неравности трябва да бъдат поправени с подходящи материали.

Инсталационни дейности

След като основата е подготвена, може да се започнете с монтаж на битумната хидроизолация.

Рулото трябва да се позиционира и развие, като полиетиленовото фолио трябва да е обърнато към основата, заедно с подравняването на мембраната, след което тя се навива отново.

Следва заваряване с открит пламък.

Мембраната се развива внимателно и долната ѝ повърхност се нагрява, докато фолиото с отпечатаните графики се разтопи. Ролката е готова за залепване към субстрата, когато графиката е деформирана, но видима. (Ако проектът го изисква може да се приложи и точково заваряване).

Надлъжните ръбове на лентата трябва да се застъпват най-малко на 10 см, а напречните на 15 см.

Докато са още горещи, клапите трябва да се натиснат със зидарска лъжица с кръгъл край, за да осигури уплътнение и заглади разтопения битум, който изтича от тях.

Характеристики
Характеристики Спецификации
Максимална якост на опън:  надлъжно  и напречно 400 N/50 mm (± 10%)
Удължение при скъсване:  надлъжно  и напречно  ≥ 3%
Устойчивост на огъване при повишена температура: 110°C
 Реакция на огън клас Е
Дебелина 3 мм
Размери: 10х1 метра
Препоръки

Съхранение на хидроизолационната мембрана

• Ролките DRACO BIT се съхраняват и транспортират в изправено положение. • Да се ​​съхранява на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина. Всички физически и технически характеристики, изброени в описанието на продукта се основават на лабораторни изпитвания. Данните и препоръките, които се отнасят до прилагането и крайната употреба на продуктите на DRACO, са дадени в добросъвестно въз основа на придобитите знания и опит от страна на компанията.
Производител

Производител

DRACO

Хидроизолационни продукти с марката Draco. Марката се отличава с изключителното си качество на хидроизолациите, при това не само за покрив, но и за множество други приложения.
logo draco
Scroll To Top
Close
Close
SBS пароизолационна мембрана DRACO BIT 310
APP пароизолационна мембрана DRACO BIT 305
Call Now Button