Циментов разтвор за защита от ръжда DRACO FIX 190

Описание

DRACO FIX 190 е еднокомпонентен циментов разтвор за защита на армировката от ръжда и корозия.

Описание

DRACO FIX 190  е еднокомпонентен циментов разтвор, който се използва за защита на армировъчните пръти от ръжда и корозия преди процеса на препрофилиране на бетона с ремонтните разтвори DRACO FIX. При смесване с вода се получава хомогенен течен разтвор с червен цвят и отлично сцепление с желязото и бетона.

Предназначение на DRACO FIX 190

  • Като антикорозионно защитно покритие на армировъчно желязо, за да се увеличи трайността на рехабилитирания бетон.
  • Подобрява връзката между стария бетон и ремонтните разтвори.

Предимства на DRACO FIX 190

  • Предпазва от образуване на ръжда.
  • Лесно и бързо нанасяне.
  • Отлична адхезия към желязо и бетон.
  • Отлична адхезия на бетон и хоросан към пръти, обработени с DRACO® FIX 190.
  • Непропусклив за вода.

Продуктът се предлага в опаковка:

Контейнер 5 литра.

 

 

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Продуктът Draco Fix 190 се полага поетапно. Първо се подготвя основата, след това се приготвя самата смес и накрая се полага върху субстрата.

Подготовка на повърхността

За правилното нанасяне бетонът около арматурното желязо трябва да се отстрани, за да може DRACO FIX 190 да се нанесе по-лесно около прътите, като целият повреден бетон трябва да се отстрани с подходящи инструменти.

Почистете арматурните пръти чрез пясъкоструене, вода под налягане или остъргване с метална четка от всички отделени или отчупени части, мръсотия, масло, грес, боя и др.

Повърхността на новото арматурно желязо трябва да се почисти от всички примеси и мазнини.

Навлажнете основата до насищане. Изчакайте основата да поеме водата или отстранете излишната вода, преди да нанесете DRACO FIX 190.

Нанасяне на продукта

Смесете съдържанието на кофите DRACO FIX 190 с 1,1 л вода с помощта на приставката за смесване на бормашината при ниска скорост до получаване на еднородна смес без бучки.

Нанесете продукта на два слоя с помощта на четка или маламашка върху повърхността на откритата армировка, като се уверите, че покривате напълно прътите. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия слой, след 2-3 часа.

Минималната препоръчителна дебелина на покритието в два слоя е най-малко 2,0 mm.

Продължете да нанасяте ремонтния разтвор след приблизително 6 часа или след 24 часа в случай на бързосвързващ разтвор.

 

 

Характеристики
Характеристики    Спецификации
 Вид на продукта Червен прах
Време за прилагане на сместа около 1 час
Подходяща температура за полагане от +5°C до +35°C
Гранулация  < 0.5 mm
 Плътност на пресния разтвор: ≈ 1870 kg/m³
 Дебелина на нанасяне на слой  1-2 мм
Прилепване към бетон ≥ 2,0 Mpa
Консумационна норма за 1 см дебелина 22,5 kg/m²
Устойчивост на корозия: 10 цикъла на кондензация във водата
 10 цикъла в серен диоксид
 5 дни в солен разтвор
Препоръки

Съхранение на продукта

DRACO FIX 145 може да се съхранява минимум 12 месеца в оригиналните неотворени чували на сухи места. При температура от + 5 ° C до + 35 ° C.

Допълнителни препоръки

Не добавяйте вода, когато сместа започне да се свива.

Не изчаквайте повече от 5-6 часа между пръскането на армировката и нанасянето на DRACO FIX 190.

Не прилагайте продукта при температури под + 5 °С и над + 30 °С.

Избягвайте употребата на открито в много горещи или ветровити дни и при заледени субстрати по време на размразяване или при риск от замръзване през следващите 24 часа.

Почистете и измийте инструментите и оборудването, докато разтворът е все още пресен.

Потребителят трябва да провери годността на продукта за предвидената употреба и предназначението на продукта.

Всички физични и технически характеристики, посочени в този информационен лист, се основават на лабораторни тестове.

Информацията и препоръките относно приложението и крайната употреба на продуктите на DRACO са дадени добросъвестно въз основа на актуалните данни на DRACO.

Производител

Производител

DRACO

Scroll To Top
Close
Close
Течен циментов разтвор DRACO FIX 145
Циментов разтвор за защита от ръжда DRACO FIX 190
Call Now Button