Хидроизолация срещу подпочвена влага с ниско налягане STAFOL 914P

Описание

STAFOL 914 P е неармирана мембрана на основата на пластифицирана поливинилхлорид (PVC-P). STAFOL 914 P се произвежда чрез каландриране.

 

Fatra logo fatra poz
Описание

 Хидроизолационна мембрана на STAFOL 914P

STAFOL 914 P е неармирана мембрана на основата на пластифициран поливинилхлорид (PVC-P). STAFOL 914 P се произвежда чрез каландриране.

STAFOL 914 P е предназначен за хидроизолация на периферни зидарии срещу капилярна влага както при нови обекти, така и при хидроизолиране на стари обекти. Мембраната не е предназначена за приложения, където ще бъде директно изложена на атмосферни влияния (предимно UV-лъчение) за дълго време; не може да се използва като хидроизолация за течове на вода.

STAFOL 914 P отговаря на изискванията на стандарт EN 14909.

Дебелина (мм) Ширина(мм) Дължина (м) Количество (m2)
0,5 115 25 2,875
0,5 1000 25 25
0,8 115 25 2,875
0,8 1000 25 25
1 115 25 2,875
1 1000 25 25
1,2 115 25 2,875
1,2 1000 25 25
1,2 2010 400 804

Цветове

Хидроизолация срещу подпочвена влага с ниско налягане STAFOL 914P, Хидростоп

Хидроизолация срещу подпочвена влага с ниско налягане STAFOL 914P, Хидростоп

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

STAFOL 914 P се прилага в съответствие с основни правила описани в технологичното предписание на производителя, валидно към момента на полагане на хидроизолацията. Мембраната от този модел се полага според изискванията зададени за хидроизолационните мембрани Fatrafol-H.

Мембраната може да се съединява взаимно чрез заваряване с горещ въздух, за съединяване на тънки мембрани *) се използва топлинен ключ. Полагането и съединяването могат да се извършват при температура до 0 °C.

Внимание: мембраната се прилага само от професионалисти, които имат опит в поставянето на мембрани. Те работят в съответствие със зададените норми за полагане и според всички правила за безопасност.

Полагането на мембраните от тази серия става по строго определен ред: подготовка на субстрата, подготовка на настилката, подготовка на инструментите: полагане на настилката; заваряване на шевовете, оформяне по ъглите и сложните детайли; проверка на мембраната.

Характеристики

Технически характеристиките на хидроизолационна мембрана STAFOL 914P

Характеристики Стойности на продуктите според тяхната дебелина (мм)
0.5 0.8 1,00 1,20
Видими дефекти минава теста
Праволинейноност минава теста
Водонепропускливост за течна вода 2 kPa минава теста
Устойчивост на статично натоварване минава при 20 кг
Якост на опън ≥ 12 N/mm² ≥ 12 N/mm² ≥ 12 N/mm² ≥ 12 N/mm²
Удължение при скъсване ≥ 200 % ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 100 %
Дълготрайност на водонепропускливостта срещу изкуствено стареене минава
Дълготрайност на водонепропускливостта срещу химикали (Ca(OH);10% NaCl) минава
Устойчивост на удар                              минават при
метод А 450 мм 450 мм 450 мм 450 мм
метод B 900 мм 900 мм 900 мм 900 мм
Устойчивост на разкъсване ≥ 30 N ≥ 100 N ≥ 110 N ≥ 130 N
Реакция при пожар клас Е
Сила на връзките ≥ 200 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm ≥ 350 N/50 mm ≥ 350 N/50 mm
Трансмисия на водни пари 30000 ± 30 %
Маса на единица площ - информативна стойност 670 ± 100 g/m² 980 ± 100 g/m² 1280 ± 100 g/m² 1520± 100 g/m²
Препоръки

Опаковане, транспорт, съхранение на хидроизолационната мембрана

STAFOL 914 P се опакова в ролки, които се поставят върху дървени палети. и се фиксират с опаковъчно фолио. STAFOL 914 P трябва да се транспортира в покрити транспортни средства и да се съхранява в оригинални затворени опаковки. На място, препоръчителната температура на съхранение е от -5 °C до +30 °C. Необходимо е продуктът да се предпази от замърсяване на строителната площадка. Препоръчително да се предпазва от атмосферни влияния до обработката време.

Производител

Производител

FATRAFOL

Fatrafol е чешка компания, един от лидерите в световен мащаб в производството на масови пластмаси и на пластмасови продукти за индустриални цели. Компанията предлага мембрани за хидроизолация на различни видове покриви, балкони и тераси, и на други съоръжения, където успешно се прилагат PVC мембрани. Услугите на компанията се простират отвъд производството, което осигурява изследвания и тестове, приготвяне на смеси за специализирани решения според търсеното от клиентите.

Fatra logo fatra poz
Scroll To Top
Close
Close
Хидроизолация срещу подпочвена влага с ниско налягане STAFOL 914
Хидроизолация срещу подпочвена влага с ниско налягане STAFOL 914P
Call Now Button