Покривна хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807

Описание

Мембраната е предназначена за реконструкция на стари асфалтови покрития  на плоски покриви  с допълнителна топлоизолация на покривната плоча

Fatra logo fatra poz
Описание

Мембраната е предназначена за реконструкция на стари асфалтови покрития  на плоски покриви, за допълнителна топлоизолация без баластиране или механично закрепяне, хидроизолация на скатни покриви и по-леки конструкции. Благодарение на текстилната подложна на долната страна, мембраната може да влиза в контакт с битуми покрития.

FATRAFOL 803 e неармирана мембрана на базата на пластифициран поливинилхлорид (PVCP), тип T, съгласно стандарта CSN EN 13967:2005/A1:2007. FATRAFOL 803 се произвежда чрез каландриране и ламиниране.

 • PVC-P мембрана с подложка от PES текстил
 • Устойчива на UV лъчи
 • Мембратата може да се излага директно на външни атмосферни влияния
 • Единият ръб по дължината на ролката е оставен без текстил, за да се осъществи подлепянето.
Дебелина (мм.) Ширина (мм.) Тегло на рулото (кг.) м²/руло
0,6 1300 50 65
1.00 1300 52 39
1,5 1300 42 26
2.00 1200 48 18

Цветове

Покривна хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807, Хидростоп   Покривна хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807, Хидростоп

икони на покривна хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЗАВАРЯВАНЕ НА МЕМБРАНИТЕ ФАТРАФОЛ 807

 • Използвайте само специални ръчни машини за заваряване (напр. Leister Triac ST, AT или Herz Rion, Rion digital) или автоматични машини за заваряване (напр. Leister Varimat или Herz Roofon). Тези устройства имат непрекъснато регулиране на температурата на горещия въздух до 700 °C.
 • Прочетете инструкциите на производителя за правилна работа на устройството.
 • Извършвайте редовна проверка на заваръчната машина от сервизен техник.
 • Уверете се, че отворите за всмукване на въздух на гърба на устройството са винаги чисти и правилно проходими.
 • Осигурете постоянно електрозахранване (Обърнете особено внимание на качеството и дължината на удължителните кабели във връзка с евентуален спад на напрежението).
 • Преди изключване заваръчната машина трябва винаги да се охлади, за да се предотврати повреда на нагревателната спирала. Някои устройства имат функция за автоматично охлаждане и изключване.
 • За стабилизиране на размерите винаги оставяйте размотаната мембрана да престои известно време, преди да я закрепите. При студено време около 30 минути, при топло време около 10 минути.
 • Мембраната трябва винаги да е чиста и суха преди заваряване.
 • За да създадете качествена заварка, е необходимо да имате качествена основа.
Монтаж на покривна хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807/Монтаж на покривна хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807V  

1. ЗАВАРЯВАНЕ С РЪЧЕН ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ

1. 1 ПАРАМЕТРИ ЗА РЪЧНО ЗАВАРЯВАНЕ

 • Препоръчителната температура на заваряване на мембраната FATRAFOL е от 430 °C до 600 °C.
 • Настройката на температурата винаги зависи от метеорологичните условия (околна среда температура, скорост на вятъра), скоростта на движение на дюзата на заваръчната машина, дебелината и температурата на мембраната.
 • За заваръчните машини с контрол на въздушния поток е възможно да се намали въздушният поток и по този начин да се забави скоростта на заваряване, като се поддържа същата температура на заваряване. Това се използва главно при заваряване на детайли.
 • Винаги извършвайте пробна заварка

1.2  ПРОЦЕДУРА НА ЗАВАРЯВАНЕ С РЪЧНА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА

 • Мембраните с минимално припокриване от 50 мм първо се фиксират една към друга чрез точкова (позиционна) заварка прибл. на всеки 40 см. Тази точкова заварка гарантира, че мембраните няма да се движат, когато са заварени една към друга.
ВНИМАНИЕ: Точковата заварка трябва да бъде прибл. 40 мм от ръба на горната мембрана, за да може да се направи заварка с ширина 30 мм. Точковата заварка трябва да бъде направена по такъв начин, че да може да се откъсне, без да се повреди мембраната.
 • Поставете дюзата на заваръчната машина в припокриването на мембраните под ъгъл приблизително 45°, така че ръбът на дюзата да стърчи 2-3 mm извън заваръчния шев.
 • Прекарайте ролката прибл. 5 - 10 mm преди края на дюзата.
 • Натискът върху ролката трябва се упражнява главно при излизане от заваръчния шев. Прекомерният натиск в обратната посока може да причини нежелано извиване на мембраната.
 • ПРЕПОРЪКА: Леко повдигане на края на заваръчната дюза ще предотврати надраскване на повърхността на долната мембрана.
 • Дюзата на заваръчната машина трябва да се почиства редовно със стоманена четка, за да се предотврати замърсяване с изгоряло PVC върху повърхността на дюзата в заваръчния шев.
 • МИНИМАЛНАТА ШИРИНА НА ЗАВАРКАТА Е 30 ММ.
 • Ако искаме да продължим прекъснатата заварка, е необходимо да издърпаме горната мембрана от долната с разумна сила и да задържим накрайника на място за известно време, преди да започнем с навиването на ролката.

2. ЗАВАРЯВАНЕ С АВТОМАТИЧНА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА

2.1 ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ С АВТОМАТИЧНА ЗАВАРИЧНА МАШИНА

 • Температура на заваръчния въздух от 500 °C до 580 °C.
 • Скорост на движение от 2 до 4,5 м/мин.
 • Въздушен поток около 80 % - 100 %.
 • Налягане - може да се регулира от броя на тежестите.
 • Настройките на параметрите винаги зависят от атмосферните условия (околна температура, сила на вятъра), дебелината на мембраната итемпературата.
 • Винаги извършвайте пробна заварка (вижте глава 3.4).

2.2 ПРОЦЕДУРА НА ЗАВАРЯВАНЕ С АВТОМАТИЧНА ЗАВАРИЧНА МАШИНА

 • Задайте необходимите параметри (температура, скорост на движение, въздушен поток).
 • Поставете лента от ламарина между мембраните в застъпването на листовете (мин. 50 мм), което ще осигури качествена заварка от първия контакт на дюзата с мембраните.
 • Позиционирайте автоматичната машина за заваряване така, че ръбът на водещите колела да съвпада с ръба на горната мембрана и в същото време притискащото (гумено) колело да стои върху стоманения лист.
 • Втората стоманена плоча трябва да бъде поставена в предвидения край на заваръчния шев.
 • Задното метално водещо колело трябва да се подравнява с ръба на горната мембрана по време на заваряване.
 • Огънете ръба на горната мембрана, за да улесните поставянето на дюзата.
 • След като поставите дюзата в заваръчния шев, машината ще започне да се движи автоматично.
 • По време на заваряване дюзата трябва да излиза 1-2 мм от заваръчния шев, за да може ръбът на мембраната да се нагрее добре.
 • Почиствайте дюзата със стоманена четка при всяко прекъсване на заваряването.

3. ИЗПИТВАЙТЕ ЗАВАРКАТА И КАЧЕСТВОТО НА ЗАВАРКАТА

 • Преди да започнете заваръчните работи или в случай на значителна промяна на времето, извършете така нареченото пробно заваряване, за да проверите правилната настройка на заваръчните параметри. Маркирайте ги върху заварените проби.
 • За пробна заварка с ръчен заваръчна машина, изрежете парчета мембрана с препоръчителна дължина от прибл. 40 см.
 • За пробна заварка с автомат машина за заваряване, рязане прибл. ленти от мембрана с дължина 1 m.
 • Ако заваръчният шев е направен правилно, долният слой на горната мембрана леко се изтласква навън и върху горната част на долната мембрана по ръба на заваръчния шев се появява лъскава ивица.
 • От средата на заварената проба изрежете няколко ленти с ширина 20 до 30 мм, като направете разреза перпендикулярно на заваръчния шев.
 • Разкъсайте съединението на мембраните чрез обелване.
 • По време на отлепване добрата фуга обикновено има поне частично разслояване на долния или горния слой на една от мембраните и трябва да се вижда армираща мрежа.
Забележка: Ако разслояването на заварените мембрани се случи в лабораторни условия по време на теста за отлепване съгласно EN 12316-2, без да се нарушават слоевете мембрани със сила, по-висока от 260 N при лента с ширина 50 mm, заварката, направена по този начин, също е задоволителна.
 • Ако зададената температура на заваръчната машина е твърде ниска или скоростта на заваряване е твърде висока, мембраните ще се отлепят лесно.
 • Ако температурата е твърде висока или скоростта на заваряване е твърде ниска, мембраната може да изгори. Ръбът на горната мембрана започва да се деформира и мембраната става кафява. Изгорени могат да се появят черни бучки. Резултатът е некачествена заварка.

3.1 ПРОВЕРКА НА ЗАВАРКИ СЪС СОНДА ЗА ТЕСТ НА ШЕВА

 • Винаги проверявайте заваръчния шев, след като е изстинал (приблизително 10 минути).
 • За да проверите заваръчния шев, използвайте пробна сонда, насочете я към ръба на заваръчния шев с лек натиск.
Внимание, твърде високото налягане върху сондата може да повреди мембраните (разслояване на мембранните слоеве или перфорация).
 • При многократна употреба върхът на тестовата сонда се заточва. Уверете се, че върхът на иглата винаги е тъп с площ от прибл. 0,5 mm, в противен случай може да възникне нежелано увреждане на мембраната.
 • Откритите дефекти в заваръчния шев могат да бъдат коригирани чрез повторно заваряване, ако дюзата на заваръчната машина може да се вкара в зоната между мембраните.
 • Капилярите и дупките в заваръчния шев, по-малки от 15 mm, трябва да бъдат поправени с пластир, трябва да се спазва правилото за минимум 30 mm широк заваръчен шев.
 • Други методи за проверка на плътността на заваръчния шев и хидроизолационното покритие са описани в CTI-S.

4. УПЛЪТНИТЕЛ

 • Възможно е използването на уплътнител Z-01 за цветово унифициране на ръба на мембраната във фугите.
 • Най-често се прилага в зони на детайлност, където обикновено има по-изразено и неравномерно изтласкване на долния слой на горната мембрана.
 • Уплътнителят няма хидроизолационна функция, а само естетическа. • Разклатете добре уплътнителя в кутията преди употреба.
 • Уплътнителят се нанася с PE бутилка с тънък накрайник.
 • Могат да възникнат нежелани преливания или течове отстранява се веднага след нанасяне с парче плат.
 • Втвърдяването на уплътнителя зависи от температурата на околната среда, обикновено няколко минути след нанасяне.

5. ПОЧИСТВАНЕ НА МЕМБРАНАТА

 • Мембраната трябва да е суха и чиста преди заваряване.
 • Мръсотията (пясък, прах, парчета топлоизолация и остатъци от строителни материали) трябва да се пометат или почистят с прахосмукачка.
 • Отстранете застоялата вода в мястото на бъдещата заварка с помощта на гумена шпатула и парцали, останалата влага (роса, капки) може да се издуха с горещ въздух с ръчна заваръчна машина.
 • Ако мембраната е леко замърсена, можете да използвате вода с малко количество препарат.
 • Ако мембраната е по-силно замърсена, първо използвайте вода с препарат и след това я почистете с препарат за PVC покривни мембрани или ацетон. Препоръчително е да използвате памучна кърпа за почистване на мембраната, да използвате кърпата в една посока и да я въртите постоянно, за да не нанесете отново избърсаната мръсотия върху мястото на бъдещата заварка, сменяйте кърпата често.
 • Ако мембраната е замърсена с асфалт, първо отстранете твърдите части (напр. с шпатула), след това използвайте технически бензин (бензин).
Характеристики

Технически характеристики на хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807

Област на приложение Залепени покриви *(хидроизолация на съществуващи битумни покриви)
Укрепване Долен слой от нетъкан PES текстил 300g/m 2 **
Цвят на горния слой Светло сиво RAL 7035, други цветови вариации в CTI-S
Цвят на долния слой Бял цвят нетъкан текстил
Дебелина (mm) 1,5 (обща тегло с текстил 2,6)
Ширина (m) 1,3 2,05
Дължина (м) 15,4
Температура на приложение +40 °C до -5 °C
Устойчивост на проникване на корените да
Препоръки

Съхранение и полагане на хидроизолационната мембрана

 • Мембраните могат да се монтират само от квалифицирани и специално обучени изпълнители.
 • Мембраните трябва да бъдат монтирани в съответствие с тази инструкция.
 • Мембраната трябва да бъде правилно закрепена към стабилна част от покривната настилка.
 • Методът на фиксиране трябва да гарантира, че мембраната е защитена срещу промени в размерите и повдигане от вятъра.
 • Мембраната по периметъра на покрива и около проникващите конструкции се закрепва чрез заваряване върху профили от пластифицирана ламарина FATRANYL PVC, които се закрепват механично към носещата конструкция.

Мембраните се навиват и опаковат на ролки; ролките се поставят върху дървени палети и се закрепват на място с фолио.

Обикновено една палета съдържа 19 ролки мембрани с ширина 1 300 (1 200) mm и 19 или 21 ролки мембрани с ширина 2 000 (2 050) mm.

Мембраните от типа Fatrafol-H трябва да се транспортират в покрити превозни средства и да се съхраняват в оригиналните си запечатани опаковки.

Мембраните трябва да се съхраняват при температура между -5°C и +30°C.

Мембраните трябва да бъдат защитени от замърсяване и механични повреди на строителната площадка. Мембраните трябва да бъдат защитени от атмосферни влияния до момента на монтажа.

Производител

Производител

FATRAFOL

Fatrafol е чешка компания, един от лидерите в световен мащаб в производството на масови пластмаси и на пластмасови продукти за индустриални цели. Компанията предлага мембрани за хидроизолация на различни видове покриви, балкони и тераси, и на други съоръжения, където успешно се прилагат PVC мембрани. Услугите на компанията се простират отвъд производството, което осигурява изследвания и тестове, приготвяне на смеси за специализирани решения според търсеното от клиентите.

Fatra logo fatra poz
Scroll To Top
Close
Close
Покривна хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807
Покривна хидроизолационна мембрана FATRAFOL 807
Call Now Button