Хидроизолационна мембрана за тунели FATRAFOL 911

Описание

FATRAFOL 911 е неармирана мембрана на основа от пластифициран поливинилхлорид (PVC-P) със сигнален жълт слой. Използва се за тунели и тунелни съоръжения

 

Fatra logo fatra poz
Описание

FATRAFOL 911 се произвежда от първични суровини на базата на пластифициран поливинилхлорид (PVC-P). Мембраната е предназначена за тунели, изградени с тунелопробивни машини (TBMs), метод на пробиване и взривяване или метод на рязане и покриване и за подземни конструкции, които са част от тунели.

FATRAFOL 911 е предназначен за строителни конструкции, натоварени с водно хидростатично налягане.

Мембраните могат да се монтират само от квалифицирани и специално обучени изпълнители. Мембраните трябва да бъдат монтирани в съответствие с ръководството FATRAFOL-T.

Спецификации:

  • неусилена мембрана на основата на пластифициран поливинилхлорид (PVC-P).
  • сигнално жълт слой от горната страна, долната страна е черна произведени чрез многократна екструзия.
  • създава радонова бариера;
  • отлична химическа устойчивост на повечето неорганични киселини и основи и техните соли.
Дебелина (мм) Ширина(мм) Дължина (м) Количество (кв.м.)
2,00 2000 20 40

Цветове

Хидроизолационна мембрана за тунели FATRAFOL 911, Хидростоп

икони на хидроизолация срещу подпопочвена влага с повишен риск от замърсяване FATRAFOL 803

 

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Полагането на FATRAFOL 911 може да се извърши от специализирани и обучени за целта фирми. Мембраната се прилага в съответствие с фундаментите, зададени и описани в  инструкциите за серията продукти FATRAFOL-T (PN 5421/2016), валидна по време на хидроизолацията. Процесът е поетапен и е както следва:

Подготовка на повърхността

Основата трябва да е чиста, суха и без никакви замърсители, които биха могли да повлияят на адхезията. Поправят се всички дефекти или неравности по основата преди монтажа. Там където е нужно или според вида обект, може да се изисква допълнително обработване или грундиране.

Подготовка на настилката

Настилката се разфасова на обекта, така че да бъде готова за полагане върху субстрата. Тунелът или тунелното съоръжение, или обектът където ще се поставя мембраната трябва да бъде инспектиран преди започването на самото полагане. Това важи особено за големи инфраструктурни проекти със сложно изпълнение на заданията.

Монтаж на мембраната

Мембраната се подравняване и позиционира правилно, като се оставят припокривания по шевовете и ръбовете, както е посочено в указанията. Използва се пистолет за горещ въздух, за да заварят заедно шевовете и ръбовете на мембраната, създавайки водонепроницаема връзка. Следват се специфичните параметри на заваряване, предоставени от Fatra, включително температура и скорост на заваряване. Уверете се, че всички шевове са здраво заварени и без никакви пропуски или дефекти.

Детайлиране

Монтират се ъглови профили, ръбове и други аксесоари, както се изисква за правилно уплътняване около ъгли, ръбове и труднодостъпни места в съоръженията. Осигурете плътно прилягане и правилно залепване на аксесоарите за детайли към мембраната.

Инсталират се подходящи изходи и се прави отлична интеграция на другите елементи с мембранната система. Всички дренажни елементи при съоръжението трябва да са правилно запечатани и здраво закрепени.

Защита и изолация 

В зависимост от специфичното приложение и изисквания върху мембраната могат да се монтират допълнителни защитни слоеве или изолационни плочи. Следвайте препоръчаните процедури за инсталиране на тези допълнителни слоеве, като гарантирате съвместимост със системата Fatrafol T.

Контрол на качеството

Задължително е извършването на редовни проверки по време и след монтажа, за да гарантирате качеството и целостта на инсталираната мембрана. Проверете за правилното заваряване на шевовете, адхезията и цялостното състояние на повърхността. Коригирайте незабавно всички идентифицирани проблеми или дефекти.

Характеристики
Параметри Стандарт Стойност според дебелината
2,00 мм
Водопропускливост EN 14150 < 10-6 m3.m-2.d-1
Статично пробиване (CBR тест) EN ISO 12236 ≥ 2.5 kN
Якост на опън EN 527-1 ≥ 17 N/mm²
Удължение при скъсване EN 527-3 ≥ 300 %
Устойчивост на разкъсване (структурна якост) ISO 34-1 method B ≥ 50 kN/m
Сгъваемост при ниска температура EN 495-5 ≤ -30 °C
Устойчивост на удар method A EN 12691 ≥ 1750 mm
method B EN 12691 ≥ 2000 mm
Устойчивост на скъсване EN 12310-1 ≥ 500 N
Реакция на огън EN 13501-1 EN ISO 11925-2 class E
Стабилност на размерите EN ISO 1107-2 max. ± 2 %
Коефициент на пропускане на водни пари - factor μ EN 1931 18000 ± 30 %
Маса на единица площ EN 1849-2 2,46 kg/m²
Изправеност EN 1848-2 ≤ 50 mm
Водонепропускливост (400 kPa) EN 1928 method B минава
Здравина на връзките EN 12317-2 ≥ 1100 N/50 mm
Устойчивост на проникване на корени CEN/TS 14416 минава
Устойчивост на атмосферни влияния - промяна в якостта на опън - промяна в удължението EN 12224 ≤ 25 %
Устойчивост на окисляване - промяна в якостта на опън EN 14575 ≤ 25 %
Химическа устойчивост - промяна в якостта на опън - промяна в удължението EN 14414 method B ≤ 10 %
Препоръки

Транспорт и съхранение на хидроизолационната мембрана

Основни съвети при транспортиране

Препоръчително е мембраните да се транспортират в затворено превозно средство и подредени върху палета. По време на транспортирането боравете внимателно с ролките с мембрани, за да избегнете повреди или деформации. Уверете се, че ролките са правилно закрепени и защитени, за да се предотврати разместване или падане по време на транспортирането.

Предпазвайте мембраните от излагане на екстремни температури, пряка слънчева светлина и влага по време на транспортирането.

Основни правила за съхранение

Съхранявайте ролките с мембрани на чисто, сухо и добре проветриво място. Съхранявайте ролките във вертикално положение, вертикално подредени върху палети или стелажи. Избягвайте да подреждате тежки предмети върху ролките, за да предотвратите деформацията им.

По време на съхранението предпазвайте мембраните от пряка слънчева светлина, екстремни температури и влага.

Ако мембраните се съхраняват на открито, покрийте ги с водоустойчив брезент или подходящо защитно покритие.

Съхранявайте при температура от -5 °C до +30 °C. Необходимо е продуктът да се предпазва от замърсяване при строителната площадка и се препоръчва да се предпазва от атмосферни влияния до момента на обработка.

Производител

Производител

FATRAFOL

Fatrafol е чешка компания, един от лидерите в световен мащаб в производството на масови пластмаси и на пластмасови продукти за индустриални цели. Компанията предлага мембрани за хидроизолация на различни видове покриви, балкони и тераси, и на други съоръжения, където успешно се прилагат PVC мембрани. Услугите на компанията се простират отвъд производството, което осигурява изследвания и тестове, приготвяне на смеси за специализирани решения според търсеното от клиентите.

Fatra logo fatra poz
Scroll To Top
Close
Close
Хидроизолационна мембрана за тунели FATRAFOL 911
Хидроизолационна мембрана за тунели FATRAFOL 911
Call Now Button