Работим в цяла България

гр. София, жк. "Младост" 1А, бл. 508, вх. Г (партер)

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 300

Описание

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 300, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, резервоари, канали, язовири, в условия на липсващо хидростатично налягане.

logo draco
Description

Еднослойна бентонитна мембрана DRACO BENT 300 за хидроизолация и защита на депа за течни и твърди отпадъци, резервоари, язовири, канали. Хидроизолация на подземни бетонни конструкции, фундаменти в условия на липсващо хидростатично налягане за предотвратяване на капилярна влага.

Предимства на мембраната

  • лесен монтаж;
  • независимо от атмосферните условия, минимална подготовка на основата;
  • непропусклива мембрана на вода, пара и газове;
  • щадяща околната среда.

Draco BENT 300 се предлага в два варианта на опаковката:

  • Къса ролка 5 х 1,15 м;
  • Дълга ролка 10 х 2,5 м;

 

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Как се полага бентонитна мембрана Draco BIT 300

Полагането на бентонитната мембрана трябва да се извърша само от опитни специалисти в хидроизолацията, заради спецификата на продукта, така че да получите тази дълготрайност, която е описана в качествата на продукта.

Подготовка на субстрата

Субстратът трябва да бъде гладък и уплътнен до минимум 85% модифициран Проктор. Може да се отлее сляп бетон, но това не е задължително предварително условие за полагане на мембраната DRACO BENT 300.

Когато се нанася върху бетонни стени, повърхностите не трябва да имат по-големи кухини и остри неравности. Кухини с диаметър, по-голям от 20 mm, пукнатини или фуги се запълват с циментова замазка DRACO FIX 120, бентонитова паста DRACO BENT 110 или бентонитов разтвор (гранули DRACO BENT 100 + вода).

Неравностите, по-големи от 20 mm, трябва да се раздробят и изгладят. Като цяло леко неравните повърхности са приемливи, докато значителните денивелации, пукнатини и кухини не са.

Пробивите през бетонна конструкция, дистанционери и т.н. трябва да се запълнят с подходящ неслягащ се разтвор/фугираща смес преди нанасянето на DRACO BENT 300.

Движещите се фуги трябва да бъдат запечатани с подходящ материал (свържете се с DRACO). DRACO BENT 300, заедно с другите компоненти на системата, може да се нанася, когато подвижните фуги са правилно уплътнени.

Полагане на мембраната

DRACO BENT 300 се полага върху правилно подготвената основа, като тъмносивата (тъкана) страна на геотекстила е обърната към бетона, който ще се хидроизолира.

DRACO BENT 300 трябва да има припокриване мин. 10,0 см във всички краища. Краищата са разположени шахматно на 30,0 см, за да се избегне тройно припокриване.

По време на монтажа за закрепване на DRACО BENT 300 (главно при застъпванията) се използват механични крепежни елементи DRACO BENT 125 или скоби (индустриален телбод). Обикновено пироните се поставят на всеки 45 см, а скобите - на всеки 25 см.

Когато няма бетонна подложка, моля, обърнете внимание на детайла при периметъра на гранулата от 5,0 см отдолу на бентонитната мембрана. Завършете DRACO BENT 300 на границата с почвата, като застъпите мембраната в заложената с хидроизолационно полимерно циментово покритие (DRACО LASTIC 100) на около 15,0 см. Припокриването на мембраната и полимер-циментовото покритие трябва да се запечата с паста DRACO BENT 110 или гранули DRACO BENT 100, а покритието да се запечата механично чрез шпонкиране през Fe/Zn шина.

Нарежете мембраната, за да получите плътно залепване около всяко проникване (тръби, колони и др.). Всички пробиви трябва да се уплътнят, като се оформи филе от 4,0 см бентонитова паста DRACO BENT 110 или бентонитов разтвор (гранули DRACO BENT 100 + вода) около пробива, върху DRACO BENT 300.

Материалът за обратна засипка трябва да бъде уплътнима почва и да не съдържа строителни отпадъци. Обратният насип трябва да бъде чист, добре сортиран и уплътнен на всеки 300 мм до 85% модифициран Проктор (както е определено в ASTM 1557) и да отговаря на тези общи спецификации: без скали, камъни или буци, по-големи от 50 мм, минимум 90% почвени частици, по-малки от 5 мм, максимум 10% почвени частици, по-фини от 74 микрона (сито 200).

При наличие на замърсена почва може да се препоръча предварителна хидратация на DRACO BENT 505 (който активира бентонита). DRACO BENT 300 може да се насити с питейна вода преди изливането на бетона или насищането може да се извърши чрез поливане на почвата след уплътняване. В среда, в която хидроизолацията влиза в контакт с море или с вода, която има високо съдържание на соли, се монтира DRACO BENT 600 с обогатен бентонит.

Внимание:

Не монтирайте DRACO BENT 505 върху повърхности със стояща вода. Мокрите основи са приемливи.

Не монтирайте DRACO BENT 505 под RC плочи, по-тънки от 15 см, когато са поставени върху сляп бетон, или 12 см, когато са поставени върху уплътнена почвена основа.

Характеристики
Якост на опън MD: 8,0 kN/m (-1,0 kN/m) Якост на опън CMD: 8,0 kN/m (-1,0 kN/m) Устойчивост на пробиване: 1,5 kN (-0,1 kN) Водопропускливост: 6,0x10 (на минус девета) m³/m²/s (+0,5x10 (на минус девета) m³/m²/s)    
Препоръки

Съхранение на хидроизолационната мембрана

DRACO BENT 300 не съдържа органични примеси. Има неограничена дълготрайност.

Издържа толкова дълго, колкото и конструкцията, която защитава. Съхранявайте го на сухо място.

DRACO® BENT 300 не съдържа вредни или опасни за здравето съставки.

Инсталацията идва след проверка дали продуктът е подходящ за предвидената употреба и предназначение на продукта.

Всички физични и технически спецификации, посочени в този технически лист, се основават на лабораторни тестове.

Данните и препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на DRACO, са дадени добросъвестно въз основа на настоящите знания и опит на DRACO за продукти, които се съхраняват и използват правилно в съответствие с указанията на DRACO.

Производител

Производител

DRACO

Хидроизолационни продукти с марката Draco. Марката се отличава с изключителното си качество на хидроизолациите, при това не само за покрив, но и за множество други приложения.
logo draco
Хидроизолация от Draco - продукти за покриви, основи, басейни, тунели и пътни съоръжения.
Close
Close
Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 300
Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 300