Хидроизолация на основи

Хидроизолация на основи

Всички 14 резултати

Полиуретанова инжекционна хидроизолация DRACO FIX 300

Полиуретанова инжекционна хидроизолация DRACO FIX 300

Описание

DRACO FIX 300 инжекционна хидроизолация за бетонни конструкции, подложени на разместване, за основи, подземни конструкции (гаражи), тунели и подлези, канализационни системи, резервоари, водопроводи и язовири.

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 150

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 150

Описание

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 150 е двукомпонентно гъвкаво полимер-циментово покритие. Използва се за хидроизолация на мазета, бани и балкони. Защита на подземни бетонни конструкции и бариера срещу капилярно покачваща се влага в основи.

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 120

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 120

Описание

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 120 е двукомпонентно гъвкаво полимер-циментово покритие. Използва се за хидроизолация на мазета, бани и балкони. Защита на подземни бетонни конструкции и бариера срещу капилярно покачваща се влага в основи.

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 100

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 100

Описание

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 100 с разширено използване за тераси и балкони, за основи, за бани и тоалетни, за бетонни повърхности.

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 300

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 300

Описание

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 300, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, резервоари, канали, язовири, в условия на липсващо хидростатично налягане.

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 505

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 505

Описание

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 505, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, мазета, в условия на хидростатично налягане до 70 м височина на водния стълб.

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500

Описание

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, мазета, в условия на хидростатично налягане до 70 м височина на водния стълб.

Бентонитна мембрана DRACO BENT 400

Бентонитна мембрана DRACO BENT 400

Описание

Бентонитна мембрана DRACO BENT 400, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, мазета, басейни в условия на хидростатично налягане до 4 m височина на водния стълб.

BPP хидроизолационна мембрана DRACO BIT 610

BPP хидроизолационна мембрана DRACO BIT 610

Описание

BPP пластомерна битумна хидроизолационна мембрана Draco BIT 610. Модел за бетонни мостове и виадукти, паркинги. Дебелина 5 мм.

SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 555

SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 555

Описание

Ролкова SBS хидроизолационна мембрана Draco BIT 555 е предназначена за подземна или наземна инсталация при плоски покриви. Дебелина 5 мм, издръжливост на студ -15°C.

SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 455

SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 455

Описание

Ролкова SBS хидроизолационна мембрана Draco BIT 455 е предназначена за покривни конструкции или за подземна инсталация. Дебелина 4 мм, издръжливост на студ -15°C.

SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 450

SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 450

Описание

Ролкова SBS хидроизолационна мембрана Draco BIT 450 е предназначена за покривни конструкции или за подземна инсталация. Дебелина 4 мм.

APP хидроизолационна мембрана DRACO BIT 420

APP хидроизолационна мембрана DRACO BIT 420

Описание

Ролкова APP хидроизолационна мембрана Draco BIT 420, за хидроизолация на плоски покриви, подземни и наземни бетонни структури. Подсилена с фибростъкло. Тегло 4 kg/m². Гъвкавост при студ -5°C.

Течна битумна хидроизолация DRACO BIT 200

Течна битумна хидроизолация DRACO BIT 200

Описание

Течна битумна хидроизолация DRACO BIT 200, ефективна хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности при основи и носещи стени.

Основите са важен елемент на всяка сграда и правилно и адекватно изпълнената хидроизолация ще позволи тяхната дълготрайност и защита.

Частите на една сграда под нивото на терена са изложени на множество въздействия от страна на водата, като например влагата в земята, отточните води и подземните води. Всяко от тези въздействия има за цел да проникне през конструкцията във вътрешните подземни части, което води до вредно действие върху конструктивните елементи на сградата и влошава качеството на живот. За да се предотврати изобщо навлизането на вода в конструкцията, най-добре е хидроизолацията да се постави на външната част.

Адекватна хидроизолация на фундаментната плоча

Бентонитната мембрана, като DRACO BENT 500, е еднослойна мембрана с бентонитови гранули между два геотекстилни слоя, които могат да абсорбират вода, т.е. при контакт с вода се превръщат в плътен водонепропусклив гел, който предпазва конструкцията при хидростатично налягане на дълбочина до 70 метра.

Това свойство, предизвикващо работа на хидроизолацията с вода под налягане, е уникално и мембраната DRACO BENT е пред всички останали методи за хидроизолация.

Системата DRACO BENT изисква минимална подготовка на повърхностите, без да е необходимо използването на наклон или защитен бетон, работи при трудни условия и лесно обработва конструктивни детайли. При намаляване на слоевете се намалява количеството на изкопните работи, както и се ускорява строителството. Гранулите DRACO BENT 100 и пастата DRACO BENT 110 са основни компоненти на системите на строителните обекти, които уплътняват правилно всяко проникване, критичен структурен детайл или край на мембраната.

Бетонирането на сегменти води до бетониране на участъци, в които се появяват малки пукнатини, поради по-слабото свързване между стария и новия бетон, и е лесен път за водата. За да се предотврати всякаква възможност за преминаване на вода, бетонираният участък се уплътнява допълнително с помощта на лентата DRACO WATERSTOP 500, която при контакт с влагата набъбва и се впръсква в малките пукнатини.

Хидроизолацията на основите е важна част от общите строителни работи. Дълготрайността на основите и сградата зависи от качеството на материалите и използваната технология.

Хидроизолация на фундаментни стени

Бентонитовите мембрани DRACO BENT 505 могат да се поставят директно върху защитни елементи в строителни ями при условие, че повърхността е предварително подготвена. Гъвкавата и еластична мембрана, съдържаща бентонитови гранули между два слоя геотекстил, се адаптира към различни повърхности и може да се закрепи бързо и просто с помощта на пироните и шайбите DRACO BENT 125.

Бентонитната мембрана DRACO BENT 505 може да се монтира директно върху защитните елементи на строителната яма с предварителна подготовка на основата. Гъвкавата и еластична мембрана с бентонитови гранули между двата слоя геотекстил се адаптира към различни основи, а закрепването се извършва бързо и лесно с помощта на консумативи от DRACO, които идват с мембраната. DRACO BENT 505 се полага с тъмносивата/тъкана страна на геотекстила, обърната към бетона, който се изолира както при хоризонтално, така и при вертикално приложение.

Хидроизолация на основите има още допълнителни детайли, които са свързани с хидроизолация на връзките и пробивите, с множество допълнителни уплътнения. Ние от Hydrostop извършваме цялостна хидроизолация на всеки обект до най-прецизния детайл.

Scroll To Top
Close
Close
Call Now Button