Хидроизолация на мазета и сутерени

Хидроизолация на мазета и сутерени

Всички 10 резултати

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 150

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 150

Описание

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 150 е двукомпонентно гъвкаво полимер-циментово покритие. Използва се за хидроизолация на мазета, бани и балкони. Защита на подземни бетонни конструкции и бариера срещу капилярно покачваща се влага в основи.

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 120

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 120

Описание

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 120 е двукомпонентно гъвкаво полимер-циментово покритие. Използва се за хидроизолация на мазета, бани и балкони. Защита на подземни бетонни конструкции и бариера срещу капилярно покачваща се влага в основи.

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 100

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 100

Описание

Циментова хидроизолация DRACO LASTIC 100 с разширено използване за тераси и балкони, за основи, за бани и тоалетни, за бетонни повърхности.

PVC хидроизолационна мембрана DRACO PLAN 157

PVC хидроизолационна мембрана DRACO PLAN 157

Описание

Ролкова PVC хидроизолационна мембрана Draco PLAN 157, неармирана PVC-P винилова мембрана със сигнален слой. За хидроизолация на тунели, вкопани галерии, подземни паркинги и мазета.

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 505

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 505

Описание

Ламинирана бентонитна мембрана DRACO BENT 505, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, мазета, в условия на хидростатично налягане до 70 м височина на водния стълб.

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500

Описание

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, мазета, в условия на хидростатично налягане до 70 м височина на водния стълб.

Бентонитна мембрана DRACO BENT 400

Бентонитна мембрана DRACO BENT 400

Описание

Бентонитна мембрана DRACO BENT 400, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, мазета, басейни в условия на хидростатично налягане до 4 m височина на водния стълб.

SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 555

SBS хидроизолационна мембрана DRACO BIT 555

Описание

Ролкова SBS хидроизолационна мембрана Draco BIT 555 е предназначена за подземна или наземна инсталация при плоски покриви. Дебелина 5 мм, издръжливост на студ -15°C.

APP хидроизолационна мембрана DRACO BIT 410

APP хидроизолационна мембрана DRACO BIT 410

Описание

Ролкова APP хидроизолационна мембрана Draco BIT 410, за хидроизолация на плоски покриви, подземни и наземни бетонни структури. Подсилена с фибростъкло. Тегло 4 kg/m². Гъвкавост при студ 0°C.

Течна битумна хидроизолация DRACO BIT 200

Течна битумна хидроизолация DRACO BIT 200

Описание

Течна битумна хидроизолация DRACO BIT 200, ефективна хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности при основи и носещи стени.

Независимо дали става въпрос за хидроизолация на стени или подове на мазета, ремонт на влажно мазе или отстраняване на пукнатини, намерете решения на проблемите чрез Hydrostop и продуктите на Draco за хидроизолация на мазета, приземни етажи, сутерени, гаражи и други структури под кота нула.

Хидроизолация на интериорни стени в мазе или приземен етаж

Поради проблема с абсорбирането и вдигането на влагата от околната почва, мазетата в по-старите сгради обикновено не са се използвали за постоянно пребиваване на хора, а само като спомагателно помещение. С течение на времето обаче хората започват да използват мазетата като жилищни помещения, което въвежда отопление и затваряне на прозорците.

Влагата, влажността, наводненията и като последица мухълът и разрушаването на основите се случват поради неподходяща или лоша хидроизолация. Много често не е възможно да се санират подземните стени отвън поради околната среда, квартала, сградите или други подобни причини. Тогава единственото решение е да се изпълнят решения за вътрешна хидроизолация.

Преди да започнете работа по хидроизолацията на вътрешните стени на мазето, се уверете, че стените са напълно сухи. Полимерно-циментово покритие DRACO LASTIC 150 е високо гъвкаво, двукомпонентно покритие на циментова основа, модифицирано с полимерна емулсия.

Използвайте грунд DRACO PRIMO 100, който укрепва и стабилизира основата, спомага за по-доброто сцепление на хидроизолационното покритие без възможност за отделяне. Освен върху хоризонтални повърхности, нанасянето на покритието е лесно и върху вертикални повърхности.

Покритието върху дилатационните фуги и връзките на хоризонталите с вертикалите трябва да се подсили с дилатационни ленти DRACO BAND 110, които се потапят в първия слой и се покриват изцяло от втория. Вътрешната хидроизолация ще осигури отлична защита на вашите мазета от подпочвени води.

Хидроизолация на екстериорни стени при мазето

Съществуват няколко начина, по които водата разрушава бетонната основа. Странно е, но бетонът е материал, който може да издържи на натоварване от няколко тона. Но за съжаление нито един камък не е в състояние да издържи на продължително излагане на вода. Проникването на вода през конструкцията е причина за повечето от щетите, причинени на сградите.

Стойността на качествената хидроизолация е по-малко от 5% от стойността на цялата инвестиция. Качествената хидроизолация не само защитава сградата, но и цялата инвестиция. По тази причина изборът на надеждна и качествена хидроизолация е много важен.

За екстериорни стени на приземно помещение се използва гъвкаво полимер-циментово хидроизолационно покритие DRACO LASTIC 150. Използва се като гъвкава хидроизолация на бетонни конструкции в земята при положителни и отрицателни условия. Устойчиво е на стояща вода, ниски и високи температури и на непрекъснати цикли на размразяване и замразяване.

Има оптимално сцепление към различни видове основи и може да се нанася с мистрия, валяк или четка. Тя е еластична, перфектно издържа на строителните работи, лесна е за нанасяне и се полага бързо. Освен това предпазва от действието на солта, използвана за размразяване, хлоридите, сулфатите и въглеродния диоксид.

Преди това се използва грунда DRACO PRIMO 100, който укрепва и стабилизира основата, спомага за по-доброто залепване на хидроизолационното покритие без възможност за отделяне. Освен върху хоризонтални повърхности, нанасянето на покритието е лесно и върху вертикални повърхности. Накрая хидроизолацията се подсилва при дилатационните фуги. Това може да стане по хоризонталните и вертикалните стени в приземната част.

Хидроизолация на пода в мазето

В мазето не само интериорните стени, но и подът може да се нуждае от хидроизолация. Процедурата при хидроизолация на пода също следва стандартни стъпки. Първо се подготвя основата, след това се нанася грунд, върху него се поставя хидроизолационния слой.

Мокрото мазе и мокрите подове на мазетата няма да създават проблем при качествена хидроизолация е лоша и няма да е получава конденз от температурната разлика.

Ето защо, когато в мазето ви се появи влага, открийте причината за появата ѝ и проверете ефективността на съществуващата хидроизолация. За да защитите мазето си от вода и влага, е важно да се направи хидроизолация в съответствие с правилата на професията.

Отстраняване на течове и ремонт на пукнатини

Ако имате течащо мазе, трябва да поправите пукнатините, които могат да намалят функционалността на сградата като цяло. В случаите, когато има активни прониквания на вода, те първо трябва да бъдат спрени. След това пукнатината може да се затвори по цялата ѝ дължина.

Затварянето на влажни или мокри пукнатини чрез фугиране може да предотврати по-нататъшното проникване на вода в сградата. Хидроизолирането на пукнатини също така предотвратява последващата корозия на армировката.

DRACO FIX 100 моментално предотвратява проникването на вода през бетонни и зидани конструкции. Използва се за блокиране на локални водни потоци, ремонтни работи при хидроизолация и запечатване на пукнатини.

Scroll To Top
Close
Close
Call Now Button