Монтаж - Хидростоп

Монтаж - Хидростоп

Консултации • Монтаж
fatrafol montaz, Хидростоп

Монтаж


Монтаж

Хидроизолационните системи FATRAFOL могат да се използват при изграждането на нови конструкции и при ремонт и рехабилитация на стари.  Хидро Стоп разполага с квалифициран сертифициран персонал, който бързо и съгласно и изискванията на Farta да извърши монтажа на хидроизолационните мембрани.

При нужда, по време на полагане на хидроизолационни мембрани FATRAFOL наш техник може за извършва периодични посещения на ваш обект, за да гарантира, че системата се инсталира в съответствие с препоръките на Fatra, техните спецификации и технологични изиствания.

По време на тези посещения ще бъде извършена цялостна инспекция относно спазване на спецификациите и технологичните изисквания за полагане на системата. След инспекцията ще бъде издаден подробен доклад за одобрение. Одитът на обекта ще продължи през цялото време на изграждане до момента, в който системата FATRAFOL е напълно готова. Гаранцията за крайния продукт влиза в сила след като окончателната инспекция бъде завършена и подписана от нашия техник.

Техникът също ще предоставя съвети и помощ по всякакви въпроси относно детайли, елементи, техника или усложнения, които преди това не са били разглеждани.

fatrafol foil, Хидростоп

Хидроизолационни мембрани

Хидроизолационни мембрани


fatrafol montaz, Хидростоп

Монтаж

Монтаж


fatrafol obuchenie, Хидростоп

Обучение

Обучение


Хидро стоп

За Нас

Хидроизолации. Консултации, проектиране и монтаж.
089 5540 002

https://www.hydrostop.bg

office@hydrostop.bg

Намерете ни

Работим на локации в цяла България
Свържете се с нас

Контакти


Call Now Button