Описание

Хидроизолацията за горни покриви и паркинги над заети помещения трябва да отговаря на високи стандарти за качество, ако искат да бъдат функционални на дългосрочен принцип. В изложени области, особено термичните товари и резултиращите структурни движения трябва да бъдат надеждно абсорбирани. Входове и изходи, както и прави и спирални рампи, също подлежат на високи сили, поради големия трафик. Използването на PMMA гарантира, че химичната връзка между слоевете се поддържа по цялата повърхност, без проникване на вода. Системните интегрирани решения, например за съединения и стикове, завършват концепцията за реновация, като предоставят на Вашата структура дълготрайна защита срещу химични и механични натоварвания.

Тестваните системни решения предлагат надеждна защита срещу външни влияния. Широка гама от цветове подкрепя индивидуален креативен дизайн.

Предимства на хидроизолация на паркинги Triflex ProPark

 • Изключително издръжлива с динамично преодоляване на пукнатини: системата е подсилена с пълна повърхност с флис.
 • Идеална за реновации: системата е подходяща за почти всички основи. С ниско тегло на повърхността от по-малко от 10 кг/м², тя може да се нанася и върху асфалтови повърхности, без да влияе негативно на стабилността.
 • Кратки периоди на затваряне: Значително по-бързо време за затваряне в сравнение със системи от EP или PUR смоли. Пълната реновация на чувствителни зони като входове и изходи е възможна в рамките на един ден.
 • Дълготрайна защита: Системата Triflex ProPark устои на високи механични натоварвания, което удължава интервалите за реновация с години. Разходите за поддръжка се намаляват до минимум.
 • Цветове: Повърхността е налична в разнообразие от цветове. Това улеснява разпознаването и ориентацията на потребителите на паркинг и подобрява безопасността на движението.
 • Сертифицирана безопасност: Triflex ProPark е получила Сертификат за тестване от Клас OS 10 от Общата градска строителна служба (abP) съгласно Списък A, част 2, № 2.24 на строителните разпоредби, класификация по отношение на пожарната сигурност Cfl-s1 в съответствие с DIN EN 13501-1.
0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане
 1. Подготовка на основата, например чрез шарж с топчета.
 2. Грундиране на свързвания и повърхността.
 3. Затварят се всички детайли с Triflex ProDetail.
 4. Извършват се работни и движещи се фуги.
 5. На повърхността се нанася Triflex ProPark обилно.
 6. Специалната мрежа на Triflex се вгражда пълноповърхностно и без плъзгане.
 7. Следващият слой Triflex ProPark се нанася без изчакване да изсъхне първият слой.
 8. Запечатването с Triflex Cryl Finish 209 се извършва в областта на изпълнението, където има изрязани или издълбани части.
 9. Силно натоварени пътища и рампи могат да бъдат покрити с Triflex Cryl M 264 или Triflex Cryl M 269.
 10. Завършено.
Характеристики

Свали технически характеристики на Хидроизолация на паркинги Triflex ProPark

Свали спецификации за производителност на Triflex ProPark

Свали системни чертежи на Triflex ProPark

Общи характеристики на продукта
 • Пълноповърхностна хидроизолационна система на основата на полиметилметакрилат (PMMA)
 • Механично високо устойчива
 • Устойчива на срив и срязване
 • Безшевна
 • Системно интегрирани решения за детайли
 • Пълноповърхностно прилягане и устойчивост срещу подплъзване
 • Еластична
 • Увеличена динамична преодоляване на пукнатини, Клас B 4.2 (-20 °C) (също и OS 11a/b)
 • Нанася се на студено
 • Бързо се реактивира
 • Пригодна за първо проходност след около 3 часа
 • Химически устойчива, устойчива на солни разтвори Устойчива на атмосферни влияния (UV, IR и др.)
 • Поведение при пожар Bfl-s1 съгласно DIN EN 13501-1
 • С антискъпни свойства
 • Изпълнима в различни цветове
 • Общо строително изпитателно удостоверение (abP) от Клас OS 10 съгласно VV TB, част C, точка C 3.12 и Доказателство за приложимост за OS 11a/b съгласно VV TB, част A, точка A 1.2.3.2 съгласно TR Instandhaltung и съгласно DIN 18532-6.
Препоръки

Всички продукти на Triflex са съгласувани помежду си по отношение на лабораторните и приложните технологии и благодарение на дългогодишния опит. Този стандарт за качество гарантира оптимални резултати както по време на нанасянето, така и по време на употребата.

Данните за потреблението се отнасят изключително за гладки и равни повърхности повърхности. Неравностите, грапавостта и порьозността трябва да се разглеждат отделно.

Спецификациите за времето за реакция и изчакване се отнасят до основа и температура на околната среда от +20 °C.

Производител

Производител

TRIFLEX

Triflex logo
Scroll To Top
Close
Close
Хидроизолация на паркинги Triflex ProPark
Хидроизолация на паркинги Triflex ProPark
Call Now Button