Описание

Кондензацията, разтворът за размразяване, бензинът и маслата, внасяни от превозните средства, са изключително вредни за подовото покритие и, следователно, за материалите на закритите части на паркинга.

Triflex CPS-C+, покритие на база епоксидна смола (ЕП), предлага проста, цветна система, ако е необходимо, с повишени антискъп свойства, благодарение на антискъпия ефект на кварцовия пясък.

Предимства на Triflex CPS-C+

 • Лесно за почистване: всички повърхности могат бързо и лесно да се поддържат чисти, използвайки обичайни методи
 • Системно интегрирани решения за детайли: системната структура е специално разработена с подсилени с филц детайлни решения, за да се гарантира защита до най-малкия детайл
 • Сертифицирана безопасност: системната структура отговаря на изискванията на клас ОС 8 според DIN V 18026 и ръководството за ремонт (Rili SIB) 2001, допълнителен лист 2005, класификация за горимост Bfl-s1.
 • Цветове: Triflex CPS-C+ е наличен в различни цветове, за да отговори на вашите точни изисквания. Това улеснява разпознаването и ориентацията сред потребителите на паркинга и подобрява пътната безопасност.

Цветове

Цветове на Triflex CPS-C+

каменно сиво

 

 

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Стъпки за нанасяне на Triflex CPS-C+

 1. Нанасяне на грунд върху свързания и при необходимост върху повърхността.
 2. Свързанията, детайлите и...
 3. ... фугите се запечатват с Triflex Than R 557 thix.
 4. ... и в сурово състояние се насипва излишен кварцев пясък.
 5. Грундовата спатулация с Triflex Pox Primer 116+, запълнена с кварцев пясък, се нанася...
 6. Накрая, повърхността се запечатва с Triflex Pox Finish 173+.
Характеристики

Свали технически характеристики на Покритие на паркинг Triflex CPS-C+ 

Свали спецификации за производителност на Triflex CPS-C+

Свали системни чертежи на Triflex CPS-C+

Общи характеристики на продукта
 • Водонепропускащо тънко покритие на базата на епоксидна смола (ЕР)
 • За междинни платформи и подземни гаражи
 • Механично устойчиво
 • Без разтворители
 • Специално за вътрешно приложение
 • Нанася се на студено
 • Химическа устойчивост
 • Оформление на повърхността според изискванията
 • Отговаря на изискванията за производителност, подобни на система OS 8
 • Пожароустойчивост Bfl-s1 според DIN EN 13501-1
Препоръки

Всички продукти на Triflex са съгласувани помежду си по отношение на лабораторните и приложните технологии и благодарение на дългогодишния опит. Този стандарт за качество гарантира оптимални резултати както по време на нанасянето, така и по време на употребата.

Данните за потреблението се отнасят изключително за гладки и равни повърхности повърхности. Неравностите, грапавостта и порьозността трябва да се разглеждат отделно.

Спецификациите за времето за реакция и изчакване се отнасят до основа и температура на околната среда от +20 °C.

Допълнителни препоръки

В случай на прекъсване на работата за повече от 12 часа, както и при замърсяване от дъжд и т.н., преходният процес трябва да се активира с Triflex Cleaner. Оставя се да подейства в продължение на поне 20 минути.

Преходите към последващата хидроизолация трябва да се застъпват с поне 10 cm, вкл. със специалния полар Triflex, да се припокриват с поне 10 cm. Уплътнителят трябва да се нанесе в рамките на 24 часа.

Производител

Производител

TRIFLEX

Triflex logo
Scroll To Top
Close
Close
Покритие на паркинг Triflex CPS-C+
Покритие на паркинг Triflex CPS-C+
Call Now Button