Описание

Свали брошура на Preco Cryl Profile Plastic 2K

Preco Cryl Profile Plastic 2K се използва като профилирана маркировка от тип I или тип II, за да генерира акустични и хаптични сигнали, когато превозното средство преминава през линията.

Preco Cryl Profile Plastic 2K е особено важно да се използва в опасни зони като маркировки на крайния пътник на магистралите или твърди линии в области с тесни завои. Продуктът се използва като маркировка от тип II с профилирана повърхност. В зависимост от разстоянието между профилите се генерира хаптичен и акустичен сигнал, когато превозното средство преминава през линията. Специалисти смятат, че умората е причината за четвърт от всички пътни произшествия, като я обявяват за най-честата известна причина за инциденти.

Маркировките на пътищата и магистралите с Preco Cryl Profile Plastic 2K привличат вниманието на водачите на камиони и автомобили към отклонение от техния път. За прилагането на профилираните маркировки се изисква само подходяща специална единица за конвенционални машини за студено пластмасово маркиране.

Област на приложение

  • Маркиране на опасни зони
  • Създаване на профилирани маркировки от тип I и тип II

Структура на системата

  1. Triflex Than Primer L 1K – за уплътняване на бетонната основа и осигуряване на сцепление с подложката
  2. Preco Cryl Profile Plastic 2K – за затворени текстурирани, агломератни и профилирани маркировки
  3. Смес от вградени материали – съгласно съответния сертификат за тест на BASt (Федерален институт по пътищата в Германия)

Пътна маркировка Preco Cryl Profile Plastic 2K

Материална консумация

Preco Cryl Profile Plastic 2K, плътност приблизително 1.9 г/см³

  • За профилирано маркиране е необходим обем приблизително 7.00 кг/м² с дебелина на слоя от 2.0 мм за основната линия и 5 мм за профила. Необходимият обем за 1 км непрекъсната линия.

Цветове

  • 9010 – Бяло

 

 

0/5 (0 Reviews)
Производител

Производител

TRIFLEX

Triflex logo
Scroll To Top
Close
Close
Пътна маркировка Preco Cryl Profile Plastic 2K
Пътна маркировка Preco Cryl Profile Plastic 2K
Call Now Button