TRIFLEX

Triflex е немска компания успешен производител и доставчик на течни пластмаси вече повече от 40 години. Продуктовата база на компанията предлага висококачествени, доказано устойчиви продукти и системи за хидроизолация с голям обхват на приложение: от опазването на исторически сгради и зелени покриви до стадиони и места за провеждане на събития, фонтани и хидравлични конструкции до противопожарна защита, възобновяеми енергийни източници и индустриални покриви.

Triflex специализира в областта на течните хидроизолации като прилагат съвсем различен подход в производството: продуктите, които днес се използват за съвременното строителство са изградени в сътрудничество със строители, проектанти, инженери, за да се гарантира качествен отговор на все по-нарастващите изисквания при хидроизолацията на сградите и съоръженията.

Компанията напълно осъзнава специалната си отговорност към околната среда. Ето защо водещо в производството е устойчивото развитие. Разумното използване на природните ресурси гарантира краен продукт, който отговаря на всички стандарти и законови разпоредби.

Hydrostop работим с продуктите на Trifleх, за да осигурим качествен избор за хидроизолация на нашите клиенти.

Производствена база на Triflex
Производствена база на Triflex

Компанията предлага продукти от типа течна хидроизолация за покриви; течна хидроизолация за тераси и балкони; течна хидроизолация за фуги, връзки и спойки в архитектурни части; хидроизолация на основи, хидроизолация на паркинг зони и на зони с натоварен пешеходен и автомобилен трафик.

Разпределение на продуктите течна хидроизолация на Triflex

Хидроизолационни системи за покриви
 • Triflex ProDetail – хидроизолация за сложните обшивки, сложните детайли и тесните фуги, за да се неутрализират класическите слаби места в покривните конструкции;
 • Triflex ProTect – хидроизолация за зелени покриви, за покриви покрити с чакъл или покриви със зони за ходене;
 • Triflex ProThan Detail – специално разработена за чувствителни на миризми зони като вентилационни шахти;
 • Triflex Metal Coat – за хидроизолация на метални покриви;
Хидроизолация за тераси и балкони
 • Triflex BFS – за нанасяне на покрития върху тераси и балкони, които са подложени на високи механични натоварвания;
 • Triflex BIS – допълнителна система за защита от проникващ студ и влага;
 • Triflex BTS-P – износоустойчива хидроизолационна система за балкони, пътеки и покривни тераси, изложени на екстремни механични точкови натоварвания;
 • Triflex BWS – механично здрава хидроизолационна система за под други насипни и неподвижни покрития като плочки или павета;
 • Triflex ProDrain – специално решение за обновяване на замърсени субстрати на балкони и тераси;
Хидроизолация на паркинг зони
 • Triflex ProPark – хидроизолациите на паркинги над обитаеми площи;
 • Triflex ProDeck – предназначен за повърхности, подложени на високи механични натоварвания;
 • Triflex ProJoint+ – за годни площадки и паркинги, които са подложени на сериозни натоварвания и напрежения.
Други продукти на Triflex за хидроизолация, ремонти и строителство
 • Triflex SmartTec – за хидроизолация на основи;
 • Triflex TSS – е дебело покритие, специално разработено за използване върху стълби;
 • Triflex JWS – хидроизолационна система подсилена с вълна за бетонни фуги и се използва специално при ново строителство и при реновиране на водни резервоари;
 • Triflex AWS – хидроизолационна система за мастичен асфалт;
 • Triflex Asphalt Repro 3K – използва се за трайни ремонти на асфалтови пътища и настилки;
 • Triflex Concrete Repro 3K – използва се за трайни ремонти на бетонни пътища и настилки;
 • Triflex Manhole Frame Filler – за запълване на рамки на шахти при обновяване на капаци на шахти;
 • Triflex FlexFiller – използва се за уплътняване на фуги, съединения, строителни връзки.
TRIFLEX, Хидростоп

Специфични хидроизолационни решения на Triflex

Освен стандартната хидроизолация, която върви със съвременното строителство, компанията предлага и отлични решения за съоръжения и обекти, които изискват специфичен подход при хидроизолацията; такива са опазване на културни паметници, стари сгради; хидроизолация за зелени покриви; хидроизолация на стадиони, хидроизолация на фонтани, хидроизолация на стадиони и спортни съоръжения.

Хидроизолация за опазване на културни паметници

Решенията на Triflex осигуряват възможно най-добрата поддръжка без необходимост от структурни промени (запазване на историческия характер на сградите). Съобразяване на индивидуалните изисквания към архитектурата и с изискванията на органите за опазване на историческите сгради.

Обновяване на тъканта на стари сгради без структурни промени, защита срещу износване.

Решения за оптимална поддръжка и максимална безопасност на персонала при опазване на исторически сгради. Решения за индивидуални изисквания с изискванията на органите за опазване на исторически сгради.

TRIFLEX, Хидростоп

Предимства на течната пластмасова хидроизолация Triflex при опазване на исторически сгради

    Реконструкция без структурни промени: запазване на историческия характер

 • Продуктите Triflex могат да се използват гъвкаво и да се ползват за различни основи.
 • Сертифицирани в най-високите категории на изпълнение: максимална безопасност, изпитани решения.
 • Устойчивост на атмосферни влияния, UV лъчи и хидролиза: дълготрайни атрактивни и функционални решения.
 • Устойчиви на дъжд само след 30 минути, напълно втвърдени след 45 минути: бърза реализация на проекта, бързо освобождаване, кратки периоди на затваряне.
 • Отлична дълготрайност и висока икономичност поради по-дългите интервали между ремонтите.

Зелени покриви

Решения на Triflex за залепване по цялата повърхност върху различни субстрати. Системи, устойчиви на корени и коренища, с безпроблемна хидроизолация, дори при сложни детайли и геометрии.

Крайната цел е създаване на структура с устойчива хидроизолация на повърхността и детайлите, надеждна защита на конструкцията от влага и увреждане от корени, съответствие с “Технически правила за покриви с хидроизолация” (в зависимост от предназначението).

Решения за цялостно повърхностно залепване върху различни основи, решения за устойчивост на корени и коренища, решения за безпроблемна хидроизолация дори на сложни детайли и геометрии.

TRIFLEX, Хидростоп

Предимства на течната хидроизолация Triflex за озеленяване на покриви

Устойчивост на корени и коренища. Устойчива хидроизолация в съответствие с насоките на Дружеството за изследване на ландшафта и ландшафтното развитие.

Високонадеждно приложение и в комбинация с други материали, и лесен монтаж.

Дълготрайна защита на конструкцията от влага и влага: дълъг експлоатационен живот, по-дълги интервали между ремонтите и значително повишаване на стойността на имота.

Ниско нетно тегло на компонентите на системата: без въздействие върху конструкцията.

Хидроизолация на детайли, възли, фуги и повърхности, подсилена с руно: дълготрайна хидроизолация и максимална сигурност, особено в зони, подложени на високи натоварвания.

Решения за стадиони и съоръжения за събития с голяма посещаемост

Неограничено използване в дните, в които се провеждат спортни събития, максимални изисквания за безопасност на посетителите, издръжливост на високи натоварвания, дължащи се на интензивния трафик на посетители.

Решения за изпълнение на проекти, които не причиняват никакви увреждания на зрителите, решения за повишена противопожарна защита и максимална защита срещу хлъзгане, решения за постоянна защита срещу механични и атмосферни влияния.

TRIFLEX, Хидростоп

Предимства на течната пластмасова хидроизолация Triflex за стадиони и спортни зали

Не се влияе от никакви движения на конструкцията: изключителна гъвкавост и динамично премостване на пукнатини.

Нехлъзгащо се покритие в различни класове, максимална устойчивост на износване: дълготрайна защита от хлъзгане по време на експлоатация и пригодност за интензивен трафик на посетители.

Хидроизолация на детайли, възли, фуги и повърхности, подсилена с руно: дълготрайна хидроизолация и максимална безопасност, особено в зони, подложени на високи натоварвания.

Устойчивост на дъжд само след 30 минути, пълно втвърдяване след 45 минути – дори при ниски температури: обновяване между дните на събитието, без да се нарушава спокойствието на клиентите или зрителите.

Отлични адхезионни свойства върху различни основи: максимална безопасност при комбинацията от материали.

Ниска степен на поддръжка: лесно почистване на повърхностите с конвенционални методи (почистване под високо налягане).

Отлична издръжливост – очакван експлоатационен живот от поне 25 години: изключително икономичен поради по-дългия период на експлоатация.

Фонтани и хидравлични съоръжения

Решения на Triflex дори за най-сложните форми и конструкции. Хидролизно-устойчива и трайна хидроизолация с визуално привлекателен дизайн, който отговаря на изискванията на историческите паметници.

Дълготрайна защита на конструкцията от влага и химически въздействия, обновяване без структурни промени, безшевна и безфугова хидроизолация и покритие.

Решения дори за най-сложните форми и конструкции. Решения за устойчива на хидролиза и трайна хидроизолация. Решения за визуално привлекателен дизайн, който е подходящ за фонтани и сложни градски конструкции, които имат нужда от качествена хидроизолация.

TRIFLEX, Хидростоп

Предимства на течната пластмасова хидроизолация Triflex за фонтани и хидротехнически съоръжения

Устойчиви на хидролиза и на химически влияния: дълготрайни функционални решения, които гарантират голяма надеждност.

Хидроизолация на детайли, възли, фуги и повърхности, подсилена с вълна: дълготрайна защита – особено в особено предизвикателни зони.

Залепване по цялата повърхност върху повечето основи, дори с вертикални стойки: изключително надеждно приложение и в комбинация с други материали.

Високо реактивна, бързо втвърдяваща се хидроизолация, нанесена с течност: лесно нанасяне, кратки периоди на затваряне и бързо изпълнение на проекта.

Може да се полага целогодишно при температури до -5°C: надеждно планиране и полагане независимо от годишното време.

Специфичните хидроизолационни решения на Triflex не се изчерпват само с посочените примери. Компанията е разработила хидроизолационни системи за индустриални покриви, хидроизолационни решения за сгради с екологична насоченост,, съвременна архитектура.

Продукти Triflex

Хидроизолация за ремонти на балкони Triflex ProDrain

Хидроизолация на тераса Triflex ProDrain

Описание

Хидроизолация Triflex ProDrain е специално разработена за ремонти на балкони и тераси с повредени или износени субстрати.

Хидроизолация за тераси Triflex BWS

Хидроизолация на тераса Triflex BWS

Описание

Висококачествената система за хидроизолация на Triflex BWS за хидроизолацията на различни покрития, включително дърво, плочки и плоскости. Отлична за ползване при тераси, открити площи с пътеки, балкони.

Хидроизолация за балкони Triflex BTS-P

Хидроизолация на тераса Triflex BTS-P

Описание

Хидроизолация Triflex BTS-P е специално разработена за балкони и покривни тераси, и за над обитаеми помещения, както  и за основи с висок риск от образуване на пукнатини.

Термоизолация за балкони Triflex BIS

Изолация на тераса Triflex BIS

Описание

Термоизолация за балкони Triflex BIS срещу щети причинени от влага и плесен. Проектирана, така че да се инсталира със система за хидроизолация.

Хидроизолация за балкони Triflex BFS

Хидроизолация на тераса Triflex BFS

Описание

Течна хидроизолация Triflex BFS е дебелослойно решение, разработено специално за балкони и пътеки, с трайна издръжливост на високи механични натоварвания и атмосферни влияния. Системата за еластично покритие може да се нанася върху почти всички
основи и помага да се спести време и разходи за отстраняване на съществуващите покрития.

Хидроизолация на метални покриви Triflex Metal Coat

Хидроизолация на покрив Triflex Metal Coat

Описание

Течна хидроизолация за метални покриви Triflex Metal Coat специално разработено за метални покриви за надеждна дългосрочна защита; избор от различни цветове и допълнителна защита от ръжда със своите антикорозионни пигменти.

Хидроизолация на плоски покриви Triflex ProTect

Хидроизолация на покрив Triflex ProTect

Описание

Течна хидроизолация за плоски покриви Triflex ProTect, за покриви покрити с чакъл, зелени покриви, класически плоски покриви,  но и за фонтани, резервоари за вода и под други настилки.

Хидроизолация за покривни детайли Triflex ProDetail

Хидроизолация на покрив Triflex ProDetail

Описание

Течна хидроизолация за покривни елементи при плоски покриви Triflex ProDetail, разработена специално за фуги, свръзки и други архитектурни елементи.

Scroll To Top
Close
Close
Call Now Button