Описание

Воронките са различни по вид аксесоари, проектирани да свързват хидроизолационното покритие с водоотводнителната система, така че да се извежда дъждовната вода от плоски покриви. Понеже има различни видове хидроизолация и начин на инсталиране на такава, то има и различни воронки според вложения полимер в тяхната изработка.

На вашето внимание TPE воронки, приложими към полимер-битумна хидроизолация, които са проектирани да издържат на монтажните дейности, които се правят с газопламъчни горелки. Те може да са с перфориран или оребрена периферия.

Технически данни на предложените TPE воронки:

За вертикално оттичане:

Φ80 мм; дължина на воронката: 240 мм

Φ100 мм; дължина на воронката: 240 мм

Φ110 мм; дължина на воронката: 240 мм

Φ150 мм; дължина на воронката: 240 мм

Φ100 мм; дължина на воронката: 600 мм

Φ110 мм; дължина на воронката: 600 мм

За хоризонтално оттичане:

Φ 50 мм

Φ 75 мм

 

 

 

Scroll To Top
Close
Close
tpe voronki
TPE воронки
Call Now Button