Описание

Мултикомпонентната инжекционна смола MC Injekt GL-95 е ниско вискозен продукт, тип хидроструктурна смола на основата на акрил с кратко контролируемо време за реакция. Сред основните качества са силно гъвкава по време на експлоатация и набъбваща при излагане на вода. Непропускливост и устойчивост на цикли на замръзване-размразяване. Отлично залепване към сухи и влажни основи. Пригодена е за ползване в системи в контакт с питейна вода. Общо техническо одобрение за инжектиране в подземни и подпочвени води (инжектиране на завеса)

Приложение:  хидроструктурна смола за възстановяване или завесно изграждане на хидроизолации. Инжектиране за запечатване в зидария и бетон при постоянен воден контакт срещу проникване на капилярна влага. Последващо запечатване чрез хоризонтална преграда или вертикална преграда срещу надигаща се влага в зидария. Уплътняване на несвързана почва с слабо проникване

Основни данни за ползване на продукта:

MC-Injekt GL-95 е многокомпонентна инжекционна система, състояща се от компонент A и компонент B, които се смесват с подкомпоненти. Компонент A се смесва от подкомпоненти A1, A2 и A3. Подкомпонентите A2 и A3 се добавят към компонент A1 и се смесват с помощта на дървена гребло. Компонент В се разтваря във вода. Концентрацията на разтвора определя времето за реакция. Времето за реакция също зависи от температурата.

Заради спецификите при смесване на компонентите и заради опциите, които възможно бихте извлекли от продукта, задължително е консултацията с даденото от производителя като официални данни.

Производител

Производител

MC-Bauchemie

MC-Bauchemie е сред компаниите водещи производители на строителни химически продукти и технологии в цял свят. С над половин век история, компанията се ползва с изключителен авторитет в производството на продукти за изграждане и защита на инфраструктура, сгради, промишленост. Продуктите комбинират опита на минералози, бетонови технолози и специалисти по материали от собствени лаборатории със знанията на строителни инженери и експерти, назначени на обекти по целия свят.
лого
Scroll To Top
Close
Close
mc injekt gl
MC-Injekt GL-95
Call Now Button