Описание

Представяме ви MC-Floor TopSpeed SC, бързо действащ, прозрачен грунд, базиран на реактивна смола за запълване и съвместима с влага.

Специално приложение, при:

  • Грунд за минерални основи под елетрофоретично и полиуретаново покритие.
  • Система за повърхностна защита според редица стандарти на ЕС.
  • Свързващо вещество за покрития за драскотини и изравняване.

Основни качества на продукта:

Двукомпонентно – база и втвърдител; ниско съдържание на разтворители, UV-стабилно, бързо втвърдяващо се покритие, базирано на патентната KineticBoost-Technology®
Запълним с минерални инертни материали.

Бързо втвърдяване, което почти не е свързано с температурата и влиянието на влагата .

Приложение дори при лоши метеорологични условия.
Относно всички данни засягащи полагането на продукта, обърнете внимание на информацията за безопасност и съветите, дадени на етикетите на опаковките и информационните листове приложени от производителя.

 

0/5 (0 Reviews)
Производител

Производител

MC-Bauchemie

MC-Bauchemie е сред компаниите водещи производители на строителни химически продукти и технологии в цял свят. С над половин век история, компанията се ползва с изключителен авторитет в производството на продукти за изграждане и защита на инфраструктура, сгради, промишленост. Продуктите комбинират опита на минералози, бетонови технолози и специалисти по материали от собствени лаборатории със знанията на строителни инженери и експерти, назначени на обекти по целия свят.
лого
Scroll To Top
Close
Close
MC Floor TopSpeed SC
MC-Floor TopSpeed SC
Call Now Button