Работим в цяла България

гр. София, жк. "Младост" 1А, бл. 508, вх. Г (партер)

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500

Описание

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500, за хидроизолация на подземни бетонни конструкции, основи, мазета, в условия на хидростатично налягане до 70 м височина на водния стълб.

logo draco
Description

Бентонитна мембрана DRACO BENT 500 е еднослойна ролкова хидроизолационна мембрана за основи на строежи под нивото на земята и за хидроизолация в условия на хидростатично налягане до 70,0 метра. Монтаж на бентонит мембраната е възможен и в условия без хидростатично налягане. Компресирана между фундаментната конструкция (стена или плоча) и укрепителната система (стълбове, изолационна стена или торкрет) или уплътнената почва, при контакт с вода образуват непропусклив гел, който актива не пропуска не само водата, но пари и газове .

Активният компонент, бентонитови гранули в количество от 5,0 kg/m² и 80% монтморилонит, капсулирани между два слоя геотекстил, пробити заедно, създава гъвкава, но здрава мембрана. Геотекстилните влакна се капсулират в повърхността на бетона, излят на място, и образуват силна механична връзка, която елиминира възможността за преминаване на вода между мембраната и бетона. Бентонитовият гел запечатва микропукнатините, които могат да се появят в бетона.

Заедно с бентонитната хидроизолационна лента DRACO WATERSTOP 500, бентонитните гранули DRACO BENT 100, бентонитната паста DRACO BENT 110 и пироните с шайби DRACO BENT 125 образува цялостна хидроизолация. система.

Конкретно предназначение на Draco BENT 500

Хидроизолация и защита на подземни конструкции, изложени на въздействието на вода.

Хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности (бетонни плочи и стени) на сгради като мазета, гаражи, заслони, подлези, тунели и други сгради, изградени под нивото на терена, в условия на хидростатично налягане до 70 метра.

Предимства на мембраната

 • активна, самовъзстановяваща се мембрана;
 • елиминира преминаването на вода между мембраната и бетона;
 • бърз и лесен монтаж при взискателни работни условия;гъвкава и еластична мембрана;
 • може да се монтира върху различни основи;
 • минимална подготовка на повърхността;
 • не се нуждае от механична защита, когато материалът за обратна засипка е внимателно уплътнена почва без строителни отпадъци, камъни или валуни;
 • няма нужда от защитна бетонна замазка върху мембраната, бетонният елемент (плоча или стена) се излива директно върху нея;
 • армировката (стоманени пръти и каша) се поставя директно върху DRACO BENT
 • може да се полага през цялата година и при всякакви метеорологични условия;
 • запазва хидроизолационните си свойства след цикли на замразяване/размразяване и намокряне/изсъхване;
 • лесна работа върху критични детайли;
 • лесна за ремонт;
 • щадяща околната среда.

Draco BENT 500 се предлага в два варианта на опаковката:

 • Къса ролка 5 х 1,15 м;
 • Дълга ролка 10 х 2,5 м;

 

0/5 (0 Reviews)
Метод на полагане

Как се полага бентонитна мембрана Draco BIT 500

Полагането на бентонитната мембрана трябва да се извърша само от опитни специалисти в хидроизолацията, заради спецификата на продукта, така че да получите тази дълготрайност, която е описана в качествата на продукта.

Подготовка на субстрата

Субстратът трябва да бъде гладък и уплътнен до минимум 85% модифициран Проктор. Може да се отлее сляп бетон, но това не е задължително предварително условие за полагане на мембраната DRACO BENT 500.

Когато се нанася върху бетонни стени, повърхностите не трябва да имат по-големи кухини и остри неравности. Кухини с диаметър, по-голям от 20 mm, пукнатини или фуги се запълват с циментова замазка DRACO FIX 120, бентонитова паста DRACO BENT 110 или бентонитов разтвор (гранули DRACO BENT 100 + вода).

Неравностите, по-големи от 20 mm, трябва да се раздробят и изгладят. Като цяло леко неравните повърхности са приемливи, докато значителните денивелации, пукнатини и кухини не са.

Пробивите през бетонна конструкция, дистанционери и т.н. трябва да се запълнят с подходящ неслягащ се разтвор/фугираща смес преди нанасянето на DRACO BENT 500.

Движещите се фуги трябва да бъдат запечатани с подходящ материал (свържете се с DRACO). DRACO BENT 500, заедно с другите компоненти на системата, може да се нанася, когато подвижните фуги са правилно уплътнени.

Полагане на мембраната

DRACO BENT 500 се полага върху правилно подготвената основа, като тъмносивата (тъкана) страна на геотекстила е обърната към бетона, който ще се хидроизолира.

DRACO BENT 500 трябва да има припокриване мин. 10,0 см във всички краища. Краищата са разположени шахматно на 30,0 см, за да се избегне тройно припокриване.

По време на монтажа за закрепване на DRACО BENT 500 (главно при застъпванията) се използват механични крепежни елементи DRACO BENT 125 или скоби (индустриален телбод). Обикновено пироните се поставят на всеки 45 см, а скобите - на всеки 25 см.

Където е възможно, DRACO BENT 500 се поставя вътре в кофража преди изливането на бетона, за да се постигне капсулиране на геотекстилните влакна в бетона. При отстраняване на кофража внимавайте да не повредите мембраната.

Нарежете мембраната, за да получите плътно залепване около всяко проникване (тръби, колони и др.). Всички пробиви трябва да се уплътнят, като се оформи филе от 4,0 см бентонитова паста DRACO BENT 110 или бентонитов разтвор (гранули DRACO BENT 100 + вода) около пробива, върху DRACO BENT 500.

Когато не се отлива сляп бетон, оформете допълнителен филетен слой от 5,0 см под мембраната. Завършете DRACO BENT 500 на нивото на терена, като го застъпите на 15,0 см върху полимерциментовото хидроизолационно покритие DRACO LASTIC 100. Припокриването трябва да се запечата с бентонитова паста DRACO BENT 110 или бентонитови гранули DRACO BENT 100 и ръбът да се фиксира към основата с помощта на перфорирана метална лента, завинтена към бетонната стена.

Материалът за обратна засипка трябва да бъде уплътнима почва и да не съдържа строителни отпадъци. Обратният насип трябва да бъде чист, добре сортиран и уплътнен на всеки 300 мм до 85% модифициран Проктор (както е определено в ASTM 1557) и да отговаря на тези общи спецификации: без скали, камъни или буци, по-големи от 50 мм, минимум 90% почвени частици, по-малки от 5 мм, максимум 10% почвени частици, по-фини от 74 микрона (сито 200).

При наличие на замърсена почва може да се препоръча предварителна хидратация на DRACO BENT 500 (който активира бентонита). DRACO BENT 500 може да се насити с питейна вода преди изливането на бетона или насищането може да се извърши чрез поливане на почвата след уплътняване. В среда, в която хидроизолацията влиза в контакт с море или с вода, която има високо съдържание на соли, се свържете с техническия офис на DRACO.

Внимание:

Не монтирайте DRACO BENT 500 върху повърхности със стояща вода. Мокрите основи са приемливи.

Не монтирайте DRACO BENT 500 под RC плочи, по-тънки от 15 см, когато са поставени върху сляп бетон, или 12 см, когато са поставени върху уплътнена почвена основа.

Характеристики
Характеристики Спецификации
Адхезия на слоя към бетона 2,5 kN/m
Дебелина 7,00 мм
Обща маса на единица площ  5.60 kg/m²
Маса на бентонита на единица площ 5.20 kg/m²
Индекс на водния поток 5x10(на минус девета) m³/m²/s
Индекс на набъбване на бентонита 27 ml/2g
Абсорбция на вода 600%
Загуба на течност 15 ml
Якост на опън 12,0 KN/m
 Устойчивост на статично пробиване 1,85 kN
Препоръки

Съхранение на хидроизолационната мембрана

DRACO BENT 500 не съдържа органични примеси. Има неограничена дълготрайност.

Издържа толкова дълго, колкото и конструкцията, която защитава. Съхранявайте го на сухо място.

DRACO® BENT 500 не съдържа вредни или опасни за здравето съставки.

Инсталацията идва след проверка дали продуктът е подходящ за предвидената употреба и предназначение на продукта.

Всички физични и технически спецификации, посочени в този технически лист, се основават на лабораторни тестове.

Данните и препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на DRACO, са дадени добросъвестно въз основа на настоящите знания и опит на DRACO за продукти, които се съхраняват и използват правилно в съответствие с указанията на DRACO.

Производител

Производител

DRACO

Хидроизолационни продукти с марката Draco. Марката се отличава с изключителното си качество на хидроизолациите, при това не само за покрив, но и за множество други приложения.
logo draco
Хидроизолация от Draco - продукти за покриви, основи, басейни, тунели и пътни съоръжения.
Close
Close
Бентонитна мембрана DRACO BENT 500
Бентонитна мембрана DRACO BENT 500